تشریفات ثبت شرکت در مناطق آزاد

شهریور 23, 1396
تحریریه مشهور
تشریفات ثبت شرکت در مناطق آزادReviewed by ثبت شرکت مشهور on Sep 14Rating: 5.0تشریفات ثبت شرکت در مناطق آزادتشریفات ثبت شرکت در مناطق آزاد طبق ماده ی 7 ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی در مناطق آزادرا با هم بررسی کنیم

مقدمات تشریفاتی ثبت شرکت (تاسیس شرکت) در مناطق آزاد

ثبت شرکت

ثبت شرکت و شرایط آن در مناطق آزاد

ثبت شرکت ها و موسسات بیمه در مناطق آزاد

 تشریفات ثبت شرکت

 

طبق ماده ی 7 ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی در مناطق آزاد

برای ثبت هر شرکت یا موَسسه باید مدارک زیر ارائه شود:

1- اظهارنامه ی ثبت

2- اساسنامه ی شرکت

3-  صورتجلسه ی مجمع عمومی موَسسین

4- صورتجلسه ی اولین جلسه ی هیات مدیره

5- گواهی بانکی از یکی از بانک های منطقه ی معینی بر تودیع حداقل 35% سرمایه نقدی

6- مجوز فعالیت در منطقه ی صادره توسط سازمان منطقه ی آزاد ذی ربط

مدارک ذکر شده مربوط به ثبت شرکت ایرانی می باشد.

 

ثبت شعبه یا نمایندگی یک شرکت خارجی در مناطق آزاد

اما برای ثبت شعبه یا نمایندگی یک شرکت خارجی طبق ماده ی 8 ضوابط ثبت شرکت هاو مالکیت صنعتی در مناطق آزاد، اطلاعات و مدارک بیشتری باید ارائه شود، از جمله:

الف- تعیین نوع شرکت و موضوع فعالیت آن

ب- مرجع ثبت شرکت مادر و شماره ی ثبت

ت- معرفی نمایندگان شعبه برای دریافت ابلاغیه ها و اخطاریه ها

ث- معرفی سایر شعب یا نمایندگی های شرکت در ایران

چ- تعیین تابعیت شرکت

همه ی مدارک تسلیمی شرکت خارجی باید به زبان فارسی حتما ترجمه رسمی بشوند و حکم نمایندگی فرد مورد نظر برای تسلیم تقاضای ثبت شعبه باید به تصدیق نمایندگی ایران در کشور متبوع شرکت رسیده باشد.

 

ثبت شرکت ها و موسسات بیمه در مناطق آزاد

بر اساس  مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد برخلاف سایر انواع شرکت های تجاری، تاسیس و ثبت شرکت ها و موسسات بیمه در مناطق آزاد مستلزم اخذ مجوز از شرکت ها ی  بیمه ی مرکزی ایران می باشد.

 

مقررات قانون تجارت درباره ثبت شرکت در تمام مناطق ایران یکسان است

قانون تجارت در ماده ی 220 می نویسد: «هر شرکت ایرانی که فعلاَ(اردیبهشت 1311) وجود دارد

یا در آتیه (از آن تاریخ به بعد) تشکیل بشود و با اشتغال به امور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکت های ذکر شده در این قانون درنیاورد و بر اساس مقررات مربوط به آن شرکت عمل نکند شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکت های تضامنی در مورد آن اجرا می گردد.

هر شرکت تجارتی ایرانی مذکور در این قانون و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکت ها مصوب خرداد ماه 1310 مکلف به ثبت است باید در همه ی اسناد و صورت حساب ها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در کشورایران تصریح نماید که در تحت چه نمره درکشور ایران به ثبت رسیده است والا محکوم به جزای نقدی از 200 تا 2هزار ریال می شود.

مجازات

این نوع مجازات علاوه بر مجاراتی می باشد که در قانون ثبت شرکت ها برای عدم ثبت مقرر بوده است.

بر اساس ماده ی 197 قانون تجارت

«در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت خلاصه شرکت نامه ها و منضمات آن طبق آئین  نامه ی وزارت دادگستری اعلان خواهد شد».

بنابراین عبارت ماده ی ذکر شده دستوری  میباشد تلویحی برای این که در ظرف ماه اول تشکیل شرکت، هر شرکت تجاری باید به ثبت برسد تا خلاصه ی آن قابل انتشار و آگهی باشد.

قانون، ثبت شرکت را در ظرف اولین ماه تشکیل، به قدری اهمیت داده است

که عدم اقدام به آن موجب بطلان عملیات شرکت خواهد بود.

به این معنی که پس از گذشتن یک ماه و عدم  ثبت هر ذینفع می تواند به دادگاه مراجعه و ابطال عملیاتی که بعد از یک ماه اول واقع شده تقاضا نماید، بدون این که شرکت بتواند در برابر اشخاص ثالث از این بطلان به نفع خود استفاده کند.(ماده ی 198)

ضمانت اجرای عدم ثبت شرکت

بنابراین در صورتیکه شرکت بصورت یکی از شرکت های مندرج در قانون درنیاید و به ثبت نرسد

اولاَ شرکت مزبور تضامنی محسوب خواهد شد که شرکای عادی حاضر به عدم ثبت و قبول مسئولیت تضامنی نیستند

” تشریفات ثبت شرکت و ضمانت اجرای “

 این خود ضمانت اجرای ثبت است

ثانیاَ غرامت مندرج را باید بپردازد ثالثاَ مجازات های مندرج در قانون تاسیس شرکت ها را تحمل نماید.

علاوه بر مجازات های مزبور طبق ماده ی 198 چنین شرکتی محکوم به بطلان است که در نتیجه ی عدم رعایت و اجرای مقررات راجع به ثبت شرکت اعلام می شود ولی (هیچ یک از شرکا قادر نیستند این بطلان را در مقابل اشخاص ثالثی که با آن ها معامله کرده اند عذر قرار دهند)

نتیجه آن که مستنداَ به ماده ی 195 قانون تجارت

«ثبت کلیه ی شرکتهای مذکور در این قانون الزامی و تابع مقررات قانون تاسیس شرکت ها است».

قابل توجه  است اشخاص حقوقی بر اساس ماده 10«ضوابط ثبت شرکت ها در مناطق آزاد » مکلفند به منظور ثبت هر گونه تغییرات در اساسنامه و ترکیب هیات مدیره، بازرسان، صاحبان امضای مجاز،کاهش یا افزایش سرمایه و انحلال شرکت یا موسسه ظرف یک هفته مراتب را به صورت کتبی به واحد ثبتی منطقه اطلاع دهند و عدم اطلاع  به موقع رافع مسئولیت مدیران اشخاص حقوقی مذکور نخواهد بود.

 

پیوند : ثبت شرکت ، تشریفات ثبت شرکت ، تاسیس شرکت ، شرکت ، مناطق آزاد

منبع : http://www.mashhoor.ir

مشاوره تخصصی در امور حقوقی و ثبتی شما شروع مشاوره

مطالب مشابه

نظرات و بازتاب ها

نظر خود را ارسال کنید:

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد