ثبت موسسه غیر تجاری

مرداد 11, 1396
تحریریه مشهور

تعریف موسسه غیر تجاری و نحوه ثبت آن

1) تعریف موسسه غیر تجاری

با استناد به آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری مصوب 1337 ، در تعریف موسسه غیر تجاری باید گفت : موسسه غیر تجاری تشکیلاتی است که هدف از بوجود آمدن آن مقاصد تجاری نبوده بلکه برای امور غیر تجاری همانند امور هنری ، ادبی ، خدماتی ، خیریه ، علمی و نظایر آن تشکیل می شود و تفاوتی ندارد که هدف موسسین یا تشکیل دهندگان موسسه کسب سود و منفعت باشد یا نباشد.

موسسه غیر تجاری می تواند عناوینی همچون کانون ، انجمن یا بنگاه و مانند آن را انتخاب کند اما انتخاب عناوینی که اختصاص به تشکیلات کشوری یا دولتی دارد برای موسسه غیر تجاری غیر ممکن است.

موسسه غیر تجاری از لحاظ قانونی به دو دسته تقسیم می گردد :

1- موسسه ای که هدف از تشکیل آن کسب سود و منافع و تقسیم آن بین اعضا موسسه نباشد.

2- موسسه ای که هدف از تشکیل آن ممکن است کسب سود و منافع مادی و تقسیم آن بین اعضا موسسه یا غیر باشد. همانند تشکیلات و موسسات هنری ، حقوقی ، فنی و غیره.

در صورتی که هدف از تشکیل موسسه کسب سود و منافع نباشد یعنی موسسه غیر انتفاعی باشد ، جهت ثبت آن اجازه نامه نیروی انتظامی محل ضروری می باشد و در صورتی که هدف از تشکیل موسسه کسب سود و منافع مادی باشد یعنی موسسه انتفاعی باشد ، موضوع موسسه با مدارك تحصیلی و تخصص موسسین مطابقت داده می شود و بعد از آن اجازه و دستور ثبت صادر می گردد.

 

2) ثبت موسسه غیر تجاری

جهت ثبت موسسه غیر تجاری می بایست حداقل 2 نفر عضو هیات مدیره موسسه باشند که لزوما می بایست هر 2 نفر اعم از آنکه زن باشند یا مرد دارای سن قانونی ( حداقل 18 سال تمام هجری شمسی ) باشند ولی نیازی به ارائه گواهی عدم سو پیشینه کیفری برای اعضا هیات مدیره جهت ثبت موسسه غیر تجاری وجود ندارد.

موسسه غیر تجاری به لحاظ ساختاری شباهت بسیار زیادی به شرکت با مسئولیت محدود دارد و در موسسه غیر تجاری همانند شرکت با مسئولیت محدود الزامی به حضور بازرس وجود ندارد اما اعضا در صورت نیاز یا تمایل می توانند اقدام به انتخاب بازرس یا بازرسین نمایند.

ثبت موسسه غیر تجاری در تهران در اداره ثبت شرکتها و در شهرستانها در اداره ثبت مرکز اصلی آن شهرستان انجام خواهد پذیرفت.

ثبت موسسه غیر تجاری که در خارج از کشور به ثبت رسیده باشد منحصرا در تهران و در اداره ثبت شرکتها انجام خواهد پذیرفت.

 

3) ارکان تصمیم گیرنده در موسسه غیر تجاری

موسسه غیر تجاری همانند شرکت ها دارای مجمع عمومی عادی ، مجمع عمومی بطور فوق العاده ، مجمع عمومی فوق العاده و هیات مدیره است كه هر كدام از آنها بر حسب قانون دارای وظایف انحصاری مختص به خود هستند و در حدود اختیارات قانونی خود برای موسسه تصمیم گیری می نمایند.

هیئت مدیره موسسه را مجمع عمومی عادی از بین شركا یا خارج از شرکا انتخاب می کند و مدیران می توانند برای مدت محدود یا نامحدود معین شوند و همچنین دارای اختیارات تام می باشند مگر اینكه اساسنامه ترتیب دیگری را مقرر داشته باشد.
جلسات هیئت با حضور اكثریت اعضا موسسه رسمیت پیدا نموده و تصمیمات هیئت مدیره با اكثریت آرا مناط اعتبار خواهد بود.

 

4) سرمایه موسسه غیر تجاری

همانند شرکت ها برای ثبت موسسه غیر تجاری حداقل سرمایه مورد نیاز مبلغ 000/ 000/ 1 ریال است و در مورد افزایش مبلغ سرمایه ، قانونگذار سقفی تعیین ننموده و بنابراین موسسین وتشکیل دهندگان موسسه میتوانند سرمایه ثبتی موسسه را تا هر میزان بیشتر از حداقل مذکور انتخاب نمایند.

مشاوره تخصصی در امور حقوقی و ثبتی شما شروع مشاوره

مطالب مشابه

نظرات و بازتاب ها

نظر خود را ارسال کنید:

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد