ثبت شرکت بازرگانی

مرداد 1, 1396
تحریریه مشهور

تعریف شغل بازرگانی بازرگانی از زمانی ضرورت یافت که تقسیم کار در بین آدمیان متدوال شد . انقلاب صنعتی در قرن 18 با به خدمت گرفتن ماشین تولید را بسیار آسانتر و سریعتر کرد . همگام بااین تحول مفهوم بازرگانی دگرگون شد و بازگانی به یک فعالیت جدی و مهم تبدیل شد و هر چه زمان می گذرد برضرورت ، وسعت و اهمیت این فعالیت افزوده می شود.و بازرگانی یا تجارت به دادوستد کالا یا خدمت دارای ارزش میان شخص حقیقی یا شخص حقوقی گفته می شود. به طور کلی هرگونه عملی (قابل سنجش و اندازه گیری مادی) را که اشخاص در مقابل کالا یا خدمتی، کالا یا خدمتی را واگذار نموده و هر دو طرف به هنگام این عمل راضی باشند بازرگانی گفته می شود. شرکت بازرگانی براي بازرگان، دو نوع تعريف وجود دارد: تعريف حقوقي: بازرگان کسي است که شغل معمولي  خود را معاملات بازرگاني قرار دهد. تعريف فني: خريد هر گونه مواد اوليه يا کالاهاي نيم ساخته به قصد توليد کالا يا تکميل آن و خريد و فروش هر گونه کالا و خدما...