مزایای ثبت شرکت چیست؟

شهریور 7, 1396
تحریریه مشهور
مزایای ثبت شرکت چیست؟

امتیازات ثبت شرکت چیست؟ ثبت شرکت [caption id="attachment_479" align="aligncenter" width="300"] مزایای ثبت شرکت را با هم بررسی میکنیم[/caption]   مزایای ثبت شرکت در حقوق ایران، شرکت به عنوان یک عمل حقوقی  می باشد و لازمه ی آن  همکاری دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی است. این همکاری صرفاَ تنها ناشی از قرارداد فی مابین طرفین نبوده، بلکه تابع مکانیسمی می باشد که قانونگذار در اختیار شرکا قرار داده تا سرمایه های فردی خود را برای رسیدن به هدفی خاص که کسب سود می باشد به سرمایه ی جمعی مبدل کنند. بنابراین، تشکیل شرکت مبتنی است بر اراده ی آزاد شرکا همراه با رعایت برخی قوانین امری و نیازی به اخذ اجازه ی قبلی از مقامات اداری را به هیچ عنوان  ندارد. در حقیقت، هر چند ممکن است برای انجام دادن برخی از فعالیتها و موضوع ها برای شرکت ها، نیاز به چنین اجازه ای وجود داشته باشد اما صرف ایجاد شخص حقوقی نیازمند اجازه ی مخصوصی نیست. مثال برای  تاسیس یک شرکت: تاسیس یک ...

شرکت تضامنی چه نوع شرکتی است و مدارک لازم جهت ثبت شرکت تضامنی چیست؟

مرداد 24, 1396
تحریریه مشهور
شرکت تضامنی چه نوع شرکتی است و مدارک لازم جهت ثبت شرکت تضامنی چیست؟

شرکت تضامنی چه نوع شرکتی است و مدارک لازم جهت ثبت شرکت تضامنی چیست؟ ثبت شرکت تضامنی ثبت شرکت [caption id="attachment_427" align="aligncenter" width="637"] ثبت شرکت[/caption] شرکت تضامنی شرکت تضامنی یکی از انواع هفت گانه شرکت های تجاری است. شرکت تضامنی صرف نظر از نوع فعالیت آن،تجاری به شمار می آید. در مورد این شرکت شخصیت و اعتبار شرکاء بسیار کلیدی و قابل اهمیت می باشد و در توضیحاتیکه در ادامه بیان میکنیم متوجه اهمیت این امر خواهید شد: طبق ماده 116 قانون تجارت شرکت های تضامنی به  شرکت هایی گفته می شودکه در تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل شده است. در صورت عدم کفایت سرمایه شرکتبرای پرداخت بدهی های آن، هر یک از شرکاء مسئول پرداخت کلیه دیون و تعهدات شرکت می باشند و در صورتی که مابین شرکاء قرار دادی غیر از این بسته شود از نظر قانون در مقابل اشخاص ثالث ارزشی ندارد ( و البته در بین خود شرکا دارای ارزش و اعت...

شرایط ثبت شرکت در ترکیه و مزایای آن چیست؟

مرداد 22, 1396
تحریریه مشهور
شرایط ثبت شرکت در ترکیه و مزایای آن چیست؟

شرایط ثبت شرکت در ترکیه و مزایای آن چیست؟ در نظر داشته باشید که ثبت شرکت در این کشور برای شما نیاز شروع هر نوع فعالیت اقتصادی است ثبت شرکت           [caption id="attachment_348" align="aligncenter" width="1090"] ثبت شرکت[/caption]   “  ثبت شرکت خود را به ما بسپارید تلفن : ۸۸۲۱۴۸۲۱ (۰۲۱) " رقابت بین المللی تجارت اگرشما درفکر ورود به عرصه رقابت بین المللی تجارت هستیداز میان کشورهای همسایه ایران ، کشور ترکیه به صورت قطع به یقین یکی از بهترین مقصد های خوب برای شما می باشد، رشد مناسب تجاری و اقتصادی این کشور در سالهای گذشته مورد توجه بسیاری از تجار و فعالان عرصه اقتصادیکشورمان بوده است. همچنین موقعیت خاص جغرافیایی آسیایی، اروپایی این کشور برای تجارت بین المللی یک امکان خاص رافراهم کرده است.   در کشور ترکیه شما به آسانی می توانید  کالاهایو اجناس موردنیازخودراازکشورهایمختلف خریداری کرده، وجه آن رابه شرکت فروشنده پرداخت کنید و از فروشندهبخواهیدتا...