ثبت شرکت | ثبت برند | وکالت در دعاوی | موسسه حقوقی مشهور

نمونه کامل اظهارنامه شرکت سهامی خاص

اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود
نمونه کامل اساسنامه شركت با مسئوليت محدود
اسفند 14, 1396
تقاضانامه شرکت با مسئولیت محدود
نمونه کامل تقاضانامه شرکت با مسئولیت محدود  
اسفند 21, 1396

نمونه کامل اظهارنامه شرکت سهامی خاص

اظهارنامه شرکت سهامی خاص

اظهارنامه شرکت سهامی خاص

نمونه کامل اظهارنامه شرکت سهامی خاصReviewed by تحریریه مشهور on Mar 8Rating: 5.0نمونه کامل اظهارنامه شرکت سهامی خاصنمونه کامل اظهارنامه شرکت سهامی خاص بسمه تعالی 1- نام شركت: ........................................... (سهامی خاص).                     2- موضوع شركت: ..................................... 3- مبلغ سرمايه شركت و تعيين مقدار نقد و غير نقد آن به تفكيک و تعداد سهام بانام و بی نام و مبلغ اسمی آنها و در صورتی كه سهام ممتاز مورد نظر باشد، با تعيين خصوصيات و امتيازات اينگونه سهام: سرمايه شركت مبلغ ............ ریال نقد و مبلغ 0 ریال غير نقد ، ............... ريالی بانام و منقسم به .......... سهم ................ ريالي با نام مي باشد.

نمونه کامل اظهارنامه شرکت سهامی خاص

بسمه تعالی

1- نام شركت: ……………………………………. (سهامی خاص).                    
2- موضوع شركت: ……………………………….
3- مبلغ سرمايه شركت و تعيين مقدار نقد و غير نقد آن به تفكيک و تعداد سهام بانام و بی نام و مبلغ اسمی آنها و در صورتی كه سهام ممتاز مورد نظر باشد، با تعيين خصوصيات و امتيازات اينگونه سهام: سرمايه شركت مبلغ ………… ریال نقد و مبلغ 0 ریال غير نقد ، …………… ريالی بانام و منقسم به ………. سهم ……………. ريالي با نام مي باشد.
4-  ميزان سهام و تعهد هر يک از موسسين و مبلغی كه پرداخت كرده اند با تعيين شماره حساب و نام بانكی كه وجوه پرداختی در آن واريز شده است، در مورد آورده غيرنقدی يعنی اوصاف و مشخصات و ارزش آن به نحوی كه بتوان از كم و كيفيت آورده غيرنقدی اطلاع حاصل نمود.
مبلغ ………………… ریال بابت سرمايه شركت طي گواهي بانک …………………. و شماره حساب ……………………. به تاریخ …………………… پرداخت گرديده و مبلغ ………………… ریال در تعهد سهامداران مي باشد.
مشخصات آورده غيرنقدی: ندارد / دارد (با ذکر مشخصات دقیق آورده های غیر نقدی).
5- مركز اصلی شركت: ………………………………
کدپستی: …………………………………………….
6- نشانی كامل شعب و كدپستی شركت و نام مديران آن: ندارد / دارد (با ذکر مشخصات کامل نشانی، کدپستی شعب و نام مدیران آن).
7- مدت شركت از تاريخ ثبت به مدت: تاريخ ثبت شركت از ……………… به مدت نامحدود / محدود (با ذکر دقیق مدت).
8- مديران شركت و اشخاصی كه حق امضاء دارند:
آقای / خانم ………………… به سمت مدیرعامل، آقای / خانم ………………… به سمت رئیس هیات مدیره، آقای / خانم ……………… به سمت نائب رئیس هیات مدیره برای مدت ………………………… انتخاب گرديدند.
9- كليه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و چک و بروات و سفته ها و سایر اوراق عادی و تجاری با امضای هر یک از اعضا هیات مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
نکته مهم: این ترتیب وضعیت حق امضا در شرکت بصورت نمونه و مثالی ذکر شده و شما برای مطالعه دقیق وضعیت حق امضا در شرکت می توانید با کلیک بر روی آن مقاله مرتبط با آن را مطالعه فرمایید.
10- نام مديرعامل ، شماره ملي و حدود اختيارات آن در شركت
آقای / خانم ………………… با كد ملی ………………………  به نشانی: ……………………………
کدپستی: …………………………
حدود اختيارات: طبق اساسنامه.
11- بازرسان اصلی و علی البدل شركت:
آقای / خانم …………………… با شماره ملی ……………………..  به نشانی: …………………………. کدپستی: …………………………….. به سمت بازرس اصلي و آقای / خانم ……………….. با شماره ملی …………………… به نشانی: …………………………… کدپستی : ………………………….. به سمت بازرس علي البدل شركت برای مدت ……………….. انتخاب گرديدند.
12- اساسنامه شركت مشتمل بر 64 ماده و 12 تبصره مي باشد كه در جلسه مورخ ……………… ساعت ………. به تصويب رسيده است.
13- نام روزنامه های كثيرالانتشار شركت جهت درج آگهی …………………. انتخاب گردید.
14- هويت كامل و اقامتگاه موسسين و تعداد سهام بانام و بی نام و سهام ممتاز و محل امضاء موسسين:
الف- اشخاص حقيقی:
1. نام و نام خانوادگی ……………. به شماره ملی …………….. تعداد سهام ….. سهم بی نام /  با نام عادی / ممتاز ، به نشانی : ……………………… کدپستی: ……………….
2. نام و نام خانوادگی ……………. به شماره ملی …………….. تعداد سهام ….. سهم بی نام /  با نام عادی / ممتاز ، به نشانی : ……………………… کدپستی: ……………….
3. نام و نام خانوادگی ……………. به شماره ملی …………….. تعداد سهام ….. سهم بی نام /  با نام عادی / ممتاز ، به نشانی : ……………………… کدپستی: ……………….
4. نام و نام خانوادگی ……………. به شماره ملی …………….. تعداد سهام ….. سهم بی نام /  با نام عادی / ممتاز ، به نشانی : ……………………… کدپستی: ……………….
ب- اشخاص حقوقی: ندارد / دارد (با ذکر دقیق مشخصات شخصیت حقوقی و ذکر مشخصات نماینده آن).
در پایان لازم به ذکر است چنانچه در مورد ثبت شرکت ، اظهارنامه شرکت سهامی خاص یا اساسنامه شرکت سهامی خاص نیاز به اطلاعات بیشتری داشتید می توانید ضمن تماس با  موسسه حقوقی مشهور  به سادگی از مشاوره حقوقی کارشناسان خبره ثبتی و وکلای پایه یک دادگستری موسسه بهره مند گردید. 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مراحل ثبت شرکت , روش ثبت شرکت
//]]>