اداره تصفیه امور ورشکستگی

  • 8 دی 1396
  • محسن شیخ ها
  • 0 پرسش و پاسخ

اداره تصفیه امور ورشکستگی اداره تصفیه امور ورشکستگی اداره تصفیه دارای احکام و اوصاف ذیل است : 1) تشکیل این اداره: در هر حوزه دادگاه شهرستان که وزارت دادگستری مقتضی بداند اداره تصفیه برای رسیدگی به امور ورشکستگی تاسیس می نماید. 2) کارمندان این اداره: این اداره به قدر لزوم کارمند خواهد داشت . رییس […]

اداره تصفیه امور ورشکستگی

اداره تصفیه امور ورشکستگی

اداره تصفیه دارای احکام و اوصاف ذیل است :

1) تشکیل این اداره: در هر حوزه دادگاه شهرستان که وزارت دادگستری مقتضی بداند اداره تصفیه برای رسیدگی به امور ورشکستگی تاسیس می نماید.
2) کارمندان این اداره: این اداره به قدر لزوم کارمند خواهد داشت . رییس و کارمندان این اداره ممکن است از بین کارمندان قضایی یا اداری یا از غیر کارمندان دولت انتخاب شوند.
3) رد کارمندان این اداره: موارد رد رییس و قائم مقام او و کارشناسان اداره تصفیه همان است که در خصوص رد دادرس در قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده و در صورتی که کارمندی این ایراد را موجه بداند، رییس این اداره به کارمند دیگری را برای انجام امور ماموریت می دهد و چنانچه کارمند ایراد رد کند قبول یا رد ایراد بسته به نظر رییس است.
در مواردی که کارمند خود را مردود می داند از انجام هرگونه اقدامی خودداری می کند و مراتب را به رییس اطلاع می دهد و پس از آن اوامر و دستورات او را اجرا می کند.
در صورتی که رییس مردود شود، کارمند ارشد اداره وظایف او را انجام خواهد داد و چنانچه رییس ایراد رد را نسبت به خود قبول ننماید تعیین تکلیف با دادگاه است.
4) نیابت در اقدامات تصفیه: اگر اموال تاجر ورشکسته در حوزه دادگاه دیگری باشد، اداره تصفیه می تواند انجام امور و اقداماتی را که لازم است از اداره تصفیه آن محل بخواهد و در صورتی که آن محل اداره تصفیه نداشته باشد از دادگاه آن محل یا مامور دیگری که تعیین می کند، انجام امور را درخواست می نماید.

 

مرجع حل دعاوی و اختلافات ناشی از ورشکستگی :

1) مرجع حل برخی از دعاوی، عضو ناظر است و مرجع حل برخی دیگر از دعاوی و اختلافات دادگاه می باشد.
2) تمام دعاوی ناشی از ورشکستگی که حل آن در صلاحیت دادگاه است، توسط عضو ناظر به دادگاه گزارش می شود.
3) شکایت از تصمیمات عضو ناظر فقط در مواردی ممکن است که قانون تجارت معین نموده است.
4) مرجع شکایت از تصمیمات عضو ناظر ، محکمه ای است که عضو ناظر را معین کرده است.
5) مرجع شکایت از اقدامات این اداره دادگاهی است که حکم توقف را صادر کرده است.

 

پیوند: موسسه حقوقی مشهور ، ورشکستگی تاجر چه زمانی اتفاق می افتد؟ ، انواع ورشکستگی

 

شما هم نظر خود را در مورد این مقاله ثبت کنید بدون دیدگاه