اعتراض به ثبت علائم تجارتی

  • 5 شهریور 1396
  • محسن شیخ ها
  • 0 پرسش و پاسخ

اعتراض به ثبت علائم تجارتی ثبت شرکت    “ثبت شرکت وثبت علائم تجارتی “ قانون ثبت علائم   با توجه به ماده ی اول قانون ثبت علائم  و اختراعات مصوب اول تیر ماه 1310 شمسی: (علامت تجارتی عبارت از هر قسم علامتی می باشد که اعم از نقش، تصویر، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفافه و غیر […]

اعتراض به ثبت علائم تجارتی

ثبت شرکت

اعتراض به ثبت علائم تجارتی

اعتراض به ثبت علائم تجارتی

 

 “ثبت شرکت وثبت علائم تجارتی “

قانون ثبت علائم

 

با توجه به ماده ی اول قانون ثبت علائم  و اختراعات مصوب اول تیر ماه 1310 شمسی:

(علامت تجارتی عبارت از هر قسم علامتی می باشد که اعم از

نقش، تصویر، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفافه و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی، تجارتی یا فلاحتی اختیار می شود).

در عصر کنونی شایع ترین علامت های تجارتی که کلمه می باشد،

در قانون ذکر نشده است اما تصریح می شود که کلمه هم قادر است به عنوان علامت تجارتی انتخاب و ثبت شود.

با در نظر گرفتن تعریف بالا مشخص می شود که «علامت تجارتی» یا «مارک» معرف نوع کالا و محصول تجارتی و صنعتی و فلاحتی است.

” علامت تجارتی یا علامت صنعتی

بنابراین علامت تجارتی یا علامت صنعتی، علامتی می باشد

برای معرفی و مشخص کردن کالاها و محصولات مورد استفاده قرار می گیرد.

هر بازرگانی که محصول خود را به بازار فروش عرضه می کند

می تواند علامت تجارتی مخصوصی برای آن محصول ثبت کند،

مشروط بر آن که علامت مورد نظر را طبق قانون در اداره ی مالکیت صنعتی که در شهر تهران برای ثبت علائم تجاری وجود دارد ثبت کند و برای همین خاطر است که ماده ی 2 قانون ثبت علائم و اختراعات تعیین کرده که: حق استعمال انحصاری علامت تجارتی فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را  ثبت کرده اند.

اهمیت اقتصادی علائم تجاری

علامت تجارتی به این دلیل که معرف کالای تاجر می باشد امروزه اهمیت اقتصادی پیدا کرده و افرادی که محصولات و کالاهای فروشی به بازار ارائه می کنند آن ها را با علامت مشخصی تولید میکنند

که بازرگانان دیگر حق استعمال آن علامت را در کالاهای مشابه ندارند و این مساله حاشیه امنیت زیادی را برای ارائه کنندگان خدمات و تولید کنندگان کالاها و نیز بازرگانان ایجاد میکند که  آنان با این اطمینان که تحت هیچ شرایطی علامت تجاریشان مورد سو استفاده افراد سود جو قرار نخواهد گرفت به فکر سرمایه گذاری هرچه بیشتر، تبلیغات وسیع از طریق رسانه های مختلف و گسترش بیش از پیش کسب و کار خود خواهند بود که این امر موجب شکوفایی اقتصادی ارائه کنندگان خدمات و کالاها و در نهایت شکوفایی اقتصادی کشور عزیزمان خواهد شد.

 

دانستنی ها کاربردی علامت تجارتی

علامت تجارتی برای معرفی و جهت تمیز و تشخیص انواع کالاها، خدمات و محصولاتی که توسط اشخاص مختلف تولید

عرضه یا تهیه می شود، مورد استفاده قرار می گیرد و خریداران و مصرف کنندگان با در نظر گرفتن علائم مزبور، به انتخاب و خرید می پردازند. ثبت علامت در دفتر مخصوص و با قیودی به عمل می آید.(ماده ی 10 الی 13 آیین نامه ی اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب 1337) هرگاه کسی تقاضای ثبت علامت بازرگانی معینی را کند و دیگری آن را عین علامت ثبت شده ی خود بداند یا آن را شبیه علامت خود تشخیص دهد به طوری که شباهت مذکور مصرف کنندگان عادی اجناس وی را به اشتباه اندازد می تواند به ثبت علامت او اعتراض کند. سیستم ثبت علامات تجارتی در ایران طریقه ی اعلامی است.

” اداره ثبت و علامت تجاری”

 

رسیدگی اداره ی ثبت محدود است به اینکه علامت تجاری مورد درخواست متقاضی مغایر با مقررات قانونی نباشد و شباهتی با علامات ثبت شده ی قبلی نداشته باشد. چون تشخیص شباهت بین دو علامت امری است نظری، ممکن است علامت طوری معرفی شده که در ابتدای امر شباهت با علامت ثبت شده ی قبلی معلوم نشود یا این که صاحب علامت قبلی راجع به میزان شباهت علامت ثبت شده خود با نظر کارشناس اداره مالکیت صنعتی اختلاف نظر داشته باشد باشد که در اینصورت می تواند نسبت به این امر اعتراض نماید تا جایی که امکان ثبت علامت تجاری مشابه با علامت ثبت شده قبلی بطور کل منتفی شود.

” قانون ثبت علایم “

زیرا قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات تصریح می کند که شباهت علامت با علامت دیگری که ثبت شده است

نباید به مقداری باشد که مصرف کنندگان عادی، یعنی اشخاصی را که اطلاعات مخصوصی ندارند به اشتباه اندازد.

علاوه بر آن احتمال دارد شخصی هنوز تقاضای ثبت علامت خود را نکرده  باشد

قبل از آن که او اقدام کند شخص دیگری همان علامت را بخواهد به نام خود ثبت کند

به این جهت ماده ی 16 قانون ثبت علائم و اختراعات مقرر می دارد:

” ثبت شرکت خود را به مشاوران و  سایت ما بسپارید “

اشخاص زیر اجازه دارند نسبت به علامتی که تقاضای ثبت آن شده یا به ثبت رسیده است اعتراض داشته باشند:

1- کسانی که آن علامت را علامت تجارتی خود می دانند.

2- کسانی که آن علامت با علامت آن ها به اندازه ای شباهت دارد که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه می اندازد.

در هر یک از دو صورت ذکر شده در بالا اگر معترض کسی باشد که علامت قبلاَ به اسم او ثبت نشده است

باید در حین اعتراض برای خود مطابق مقررات این قانون تقاضای ثبت کرده،

حق الثبت و تمام مخارج مربوط به آن را قبلاَ تادیه نماید.

در مورد کسانی که موسسه ی آن ها در خارج از ایران واقع است

حق اعتراض مشروط به شرط معامله ی متقابل مذکوره در فقره ی دوم ماده ی 4 می باشد.

اعتراض به ثبت علائم تجارتی

اعتراض به ثبت علائم تجارتی

بنابراین اعتراض به ثبت ممکن است قبل از ثبت به عمل آید و یا بعد از ثبت آن

 

اعتراض قبل از ثبت علامت  به چه صورت است؟

اعتراض قبل از ثبت علامت باید در ظرف 30 روز از تاریخ انتشار آگهی مربوط به تقاضای ثبت علامت به عمل آید.

معترض باید علاوه بر ذکر اسم و شغل و اقامتگاه خود در تهران کلیه ی دلایل و مدارک خود را نیز توضیح داده و ضمیمه کند.

اداره ی مالکیت صنعتی موظف است در ظرف ده روز از تاریخ وصول اعتراض نامه مراتب را به درخواست کننده ی ثبت ابلاغ کند. چنانچه درخواست کننده ی ثبت بعد از دریافت ابلاغ اداره ی مالکیت صنعتی به اعتراض تمکین کند درخواست او مسترد می شود و چنانچه تا شصت روز از تاریخ ابلاغ اعتراض نامه تمکین نکند معترض باید به دادگاه حقوقی تهران مراجعه کند تا به دعوی طبق اصول مربوط به دعاوی تجارتی رسیدگی به عمل آید و اداره ی مالکیت صنعتی منتظر خواهد شد تا بعد از اعلام حکم قطعی طبق مفاد حکم رفتار کند. چنانچه معترض ظرف 60 روز از تاریخ ابلاغ اعتراض نامه به متقاضی ثبت اعتراض خود را تعقیب ننماید علامت تقاضا شده به نام درخواست کننده ی آن به ثبت خواهد رسید.

 

” ثبت شرکت و ثبت علائم تجارتی خود را به مشاوران و  سایت ما بسپارید “

اعتراض بعد از ثبت علامت  به چه صورت می باشد؟

چون احتمال دارد اشخاص ذی نفع متوجه آگهی تقاضای ثبت نشوند

یا آنکه بعد از ثبت علامت طریقه ی استعمال آن به صورتی  باشد

که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه بیفتند

طبق ماده ی 22 قانون ثبت علائم و اختراعات اشخاص ذی نفع می توانند

در ظرف سه سال بعد از تاریخ ثبت علامت نسبت به آن اعتراض کنند.

معترض باید مستقیماَ دادخواست را به دادگاه شهرستان بدهد

دادگاه پس از رسیدگی حکم به ابطال ثبت علامت مورد اعتراض یا حکم به رد اعتراض خواهد داد.

اعتراض به ثبت علائم تجارتی

اعتراض به ثبت علائم تجارتی

“  ثبت شرکت و ثبت علائم تجارتی خود را به ما بسپارید تلفن : ۸۸۲۱۴۸۲۱ (۰۲۱) 

 

اعتراض به رد تقاضای ثبت از طرف اداره ی ثبت:

اداره ی ثبت قبل از قبولی تقاضای ثبت وظیفه دارد رسیدگی کند.

آیا تقاضای ثبت مطابق اصول پیش بینی شده در قانون تنظیم شده است و جزء علایم ممنوعه نیست

هم چنین شباهتی با علامات ثبت شده ی قبلی ندارد

چنانچه تشخیص دهد که علامتی واجد شرایط لازم برای ثبت نیست اختیار دارد تقاضای ثبت علامت را رد کند.

” اعتراض به رد تقاضای ثبت  “

برای حفظ حقوق اشخاص در مورد مقابل تصمیمات اداره ی ثبت قسمت آخر ماده ی 7 قانون ثبت علائم و اختراعات مقرر می دارد: «در صورتی که تقاضای ثبت رد شود علل رد باید صریحاَ ذکر گردد. تقاضاکننده می تواند از تصمیم رد تا ده روز از تاریخ ابلاغ آن به رئیس محکمه ی اول ابتدایی تهران شکایت کند. حکم محکمه قابل استیناف و تمیز خواهد بود».

 

 به موجب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373، در حال حاضر دادگاه های عمومی تهران برای رسیدگی صالح می باشند.

با عنایت به مواد 1 و 9 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب 1379،کلیه ی دعاوی بازرگانی مطابق این قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد بر حسب بند ب ماده ی 331 قانون مذکور، کلیه ی احکام صادره در دعاوی غیر مالی قابل درخواست تجدید نظر است.

 

ثبت شرکت

پیوند : ثبت شرکت 

منبع: http://www.mashhoor.ir

 

شما هم نظر خود را در مورد این مقاله ثبت کنید بدون دیدگاه