نحوه تحریر (نوشتن)و نگهداری دفاتر قانونی

  • 13 آبان 1396
  • محسن شیخ ها
  • 0 پرسش و پاسخ

نحوه تحریر و نگهداری دفاتر قانونی دفاتر قانونی ثبت شرکت مشهور   دفاتر قانونی ماده ۱۱: مؤدیانی که دفتر روزنامه و کل نگهداری می کنند باید همه ی معاملات و دیگر رویدادهای مالی و محاسباتی و مؤدیان مجاز به نگهداری کردن در دفاتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) باید هرگونه در آمد و هزینه و […]

نحوه تحریر و نگهداری دفاتر قانونی

دفاتر قانونی

ثبت شرکت مشهور

راه های ارتباطی با مشاورین ثبت مشور می باشد. اینگونه می توانید در کل بازار جهانی متمایز باشید.

راه های ارتباطی با مشاورین ثبت مشور می باشد. اینگونه می توانید در بازار جهانی متمایز باشید.

 

دفاتر قانونی

ماده ۱۱:

مؤدیانی که دفتر روزنامه و کل نگهداری می کنند

باید همه ی معاملات و دیگر رویدادهای مالی و محاسباتی و مؤدیان مجاز به نگهداری کردن در دفاتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه)

باید هرگونه در آمد و هزینه و خرید و فروش دارایی های قابل استهلاک خود را طبق مقررات این آیین نامه حسب مورد در دفاتر مربوط ثبت کنند ولو آنکه برای نگهداری حساب ها از ماشین های الکترونیکی و کارت های حساب استفاده شود.

تکمیل دفاتر قانونی

تبصره-

اشتباهات حسابداری در صورتی که بعدا در اثناء عملیات سال مربوط مورد توجه واقع و بر پایه استاندارد های حسابداری در دفاتر همان سال اصلاح و مستندات آن ارائه شود، به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.

ماده ۱۲:

مؤدیان مجاز به نگهداری دفتر مشاغل قادرند

همه یا قسمتی از در آمد و هزینه های شبیه روزانه را تحت یک شماره ردیف در دفتر ثبت نمایند.

مشروط به اینکه در ستون شرح دفتر، نوع و تعداد آنها را قید  شود

اگر متکی به اسناد و مدارک باشد مشخصات آن را نیز در ستون ذکر شده درج کنید.

در صورتی که اقلام در آمد و هزینه و خرید و فروش دارائی های قابل استهلاک متکی به اسناد و مدارک باشد

مودیان مذکور باید بعد از ثبت موارد در دفتر مشاغل، اسناد و مدارک مربوط را به ترتیب شماره ردیف به نحوی که برای رسیدگی مأموران مالیاتی قابل استفاده باشد نگهداری نمایند.

ثبت شرکت مشهور انجام کلیه خدمات ثبتی و تکمیل دفاتر قانونی

ماده ۱۳:

در مواردی که دفتر روزنامه و کل نگهداری می شود

همه ی معاملات و دیگر رویداد های مالی و محاسباتی مربوط و در مورد یا  موارد نگهداری دفاتر مشاغل، در آمد و هزینه ها و خرید و فروش دارائی های قابل استهلاک باید در خود  همان روز انجام، حسب مورد در دفاتر روزنامه یا مشاغل ثبت شود.

 

پیوند : تکمیل دفاتر قانونی ، دفاتر قانونی ، موسسه حقوقی مشهور ، ثبت شرکت

منبع : http://www.mashhoor.ir

 

 

شما هم نظر خود را در مورد این مقاله ثبت کنید بدون دیدگاه