ثبت شرکت مجازی

  • 10 آبان 1396
  • محسن شیخ ها
  • 0 پرسش و پاسخ

ثبت شرکت مجازی به چه صورت می باشد شرکت مجازی ثبت شرکت مجازی  ثبت شرکت مشهور   شرکت مجازی در عصر کنونی اینترنت جایگزینی برای همه شیوه های سنتی می باشد این جایگزینی به نحوی است که امروزه در تمام ادارات و سازمان ها در حیطه های اداری سایتهایی در نظر گرفته شده است هدف […]

ثبت شرکت مجازی به چه صورت می باشد

شرکت مجازی

ثبت شرکت مجازی 

ثبت شرکت مشهور

راه های ارتباطی با مشاورین ثبت مشور می باشد. اینگونه می توانید در بازار جهانی متمایز شوید.

راه های ارتباطی با مشاورین ثبت مشور می باشد. اینگونه می توانید در بازار جهانی متمایز باشید.

 

شرکت مجازی

در عصر کنونی اینترنت جایگزینی برای همه شیوه های سنتی می باشد

این جایگزینی به نحوی است که امروزه در تمام ادارات و سازمان ها در حیطه های اداری سایتهایی در نظر گرفته شده است

هدف اصلی آن سایت ها تسریع و سهولت در کار متقاضیان می باشد.

به گونه ای که بسیاری از کارها را به صورت غیر حضوری انجام شده است

تعداد مراجعین به سازمان ها کاهش یافته تا در زمان و هزینه افراد صرفه جویی شود.

در گذشته ، ثبت شرکت ها ، به صورت دستی بوده و ارباب و رجوع باید به صورت مستقیم به اداره ثبت شرکت ها مراجعه می کردند

و از طریق فرم مربوطه اسامی خود را ارائه داده و و این اسامی تنها در اداره ثبت واقع در تهران مورد بررسی قرار می گرفت آنگاه شخص متقاضی باید به صورت دستی مدارک،

 

۱- شرکت سهامی :

به شرکتی که سرمایه آن به سهام کوچک تر تقسیم شده باشد و مسئولیت صاحبان سهام، به مبلغ اسمی سهام آن ها محدود شده باشد.

(م ۱ ق ت) شرکت سهامی گویند.

تعداد شرکا در شرکت سهامی باید حتما  بیش از سه نفر باشد.

شرکت سهامی به شرکت هایی که مؤسسان آن ها از سرمایه شرکت را ازراه فروش سهام به مردم تامین می کنند اطلاق می گردد.

گروه بندی شرکت سهامی به دو گروه می باشد.

۲- شرکت با مسئولیت محدود

به شرکتی که بین دو نفر برای کار های تجارتی تشکیل شده باشد، شرکت با مسئولیت محدود گویند.

هر یک از شرکا بدون اینکه سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد

تنها به مقدار سرمایه خود در شرکت مسئولیت قروض و تعهدات شرکت بدون این که سهام یا قطعات مهم تقسیم شده باشد را دارند. حتما باید عبارت شرکت تضامنی در شرکت قید شده باشد.

۳- شرکت تضامنی

به شرکتی که زیر نظر اسم خاص برای امور تجارتی میان دو یا چند نفر در شرایط و ضوابطی که دارایی شرکت برای ادا کردن تمامی قروض شرکت کافی  و لازم نباشد، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمامی قرض های شرکت می باشند(م ۱۶ ق ت).

۴- شرکت مختلط غیر سهامی

به شرکتی که برای امور تجارتی زیر نظر اسم خاص میان یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون نشر سهام شکل می گیرد

شرکت مختلط غیر سهامی می گویند. شریک مسئولیت محدود به شخصی اطلاق می شود

که مسئولیت او تنها به میزان سرمایه ای که در شرکت قرار داده است می باشد و یا میزان سرمایه ای که باید در شرکت قرار دهد، می باشد. توجه لازم را داشته باشید  که در اسم شرکت (شرکت مختلط) حداقل نام یکی از شرکا ضامن قید گردد.

۵- شرکت مختلط سهامی

به شرکتی گفته میشود  که زیر نظر اسم خاصی میان یک عده شرکا سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود.

شریک های سهامی افرادی هستند که سرمایه آنها به صورت سهام یا قطعات سهام با قیمت مساوی در آمده و مسئولیت آن ها به میزان سرمایه ای می باشد که در شرکت قرار داده اند.(م ۱۸۳ ق ت).

۶- شرکت نسبی:

به شرکتی اگفته می شود  که جهت انجام کار های تجارتی زیر نظر اسم خاص ما بین دو یا چند نفر تشکیل شده است

مسئولیت هر یک از شرکا به میزان سرمایه ای است که در شرکت قرار داده اند می باشد.

۷- شرکت تعاونی تولید و مصرف

شرکت تعاونی تولید به شرکتی می گویند که میان عده ای از افراد متخصص فروش اشیاء یا اجناس صورت گرفته است.
زمانی که اطلاعات نهایی به صورت کامل و با دقت توسط فرد متقاضی وارد کامپیوتر شد

کامپیوتر تأیید پذیرش را به فرد متقاضی نمایش داده و متقاضی موظف است با دقت لازم آن را مطالعه کند.

بنابراین افراد متقاضی با ارجاع به سایت ثبت شرکت ها، نام شرکت را توصیه کرده  است

این بررسی ها و تحقیقات  و تأیید شدن اسامی مربوطه در مرکز استان ها صورت می گیرد.

پیوند : ثبت شرکت

منبع : http://www.mashhoor.ir

 

شما هم نظر خود را در مورد این مقاله ثبت کنید بدون دیدگاه