موضوع شرکت خدماتی

  • 25 آبان 1396
  • محسن شیخ ها
  • 0 پرسش و پاسخ

موضوع شرکت خدماتی را با هم بررسی می کنیم ثبت شرکت مشهور موضوع شرکت خدماتی موضوع شرکت خدماتی بر اساس ماده ۷- موضوع فعالیت شرکت خدماتی به شرح زیر است: ۱-۷انجام دادن کلیه وظایف و اموری که در قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی و آئین نامه اجرائی آن بر عهده شرکت خدماتی می باشد ۲-۷ انجام کلیه […]

موضوع شرکت خدماتی را با هم بررسی می کنیم

ثبت شرکت مشهور

موضوع شرکت خدماتی

"ثبت شرکت خود را با مشاوران ما در میان بگذارید"

“ثبت شرکت خود را با مشاوران ثبت شرکت مشهور در میان بگذارید”

موضوع شرکت خدماتی

بر اساس ماده ۷- موضوع فعالیت شرکت خدماتی به شرح زیر است:

۱-۷انجام دادن کلیه وظایف و اموری که در قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی و آئین نامه اجرائی آن بر عهده شرکت خدماتی می باشد

۲-۷ انجام کلیه اموری که ارتقاء کمی و کیفی انجام دادن خدمات عمومی و عمرانی در شهرک/ ناحیه صنعتی را در یک روند و روال خودگردان با رعایت کردن مقررات جاری  کشور از نظر مالی و اداری فراهم نماید.

۳-۷تسهیل تعامل واحدهای مستقر در شهرک/ ناحیه صنعتی با دست اندرکاران بخش صنعت و اقتصادی کشور

برگزاری کردن  نمایشگاه ها، سمینارها، نشست های تخصصی و . . . .

در سطح محلی، ملی و بین المللی در برای برطرف کردن نیازهای فنی، مدیریتی، بازاریابی، پژوهشی، خدماتی و . . .

در چارچوب مصوبات مجامع عمومی شرکت خدماتی و مقررات جاری کشور.

مشاوره با ثبت شرکت مشهور

۴-۷ انجام کلیه امور ناظر بر حفظ و نگهداری و اداره شهرک/ ناحیه صنعتی از قبیل:

1 – حفظ کردن و نگهداری تاسیسات و تجهیزات آب و فاضلاب و تصفیه خانه های مربوطه و تاسیسات برقی و مکانیکی

2– حفظ کردن و نگهداری فضای سبز، معابر و ساختمانهای عمومی

3– جمع آوری زباله و ضایعات غیرصنعتی و نظافت عمومی شهرک/ناحیه صنعتی

4– مرمت و تعمیر، نوسازی و بازسازی خیلی ضروری هر یک از تاسیسات و امکانات زیربنائی ذکر شده

5– گرفتن  هزینه های مشترک موضوع ماده ( ۸) آئین نامه اجرائی قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی

6 – هماهنگی برای ارائه هرگونه خدمات ازجمله خدمات مخابراتی، اینترنتی ، اطلاع رسانی و …..

بنا به تشخیص مجمع عمومی شرکت خدماتی برای نگهداری و ارتقاء کمی و کیفی اداره شهرک/ ناحیه صنعتی و تسهیل امور مربوط به واحدهای صنعتی لازم و ضروری می باشد.

7 – حفاظت کردن فیزیکی از عرصه، ابنیه و تاسیسات شهرک/ ناحیه صنعتی براساس قوانین و مقررات با هماهنگی دستگاه های مربوطه

8 – سرمایه گذاری و گرفتن  تسهیلات بانکی در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت خدماتی در راستای قانون و آیین نامه مربوطه

تبصره – شرکت خدماتی صرفاً در چارچوب موضوع خود فعالیت می کند

حق واگذاری زمین یا حق بهره برداری کردن و دخالت در وظایف و اختیارات شرکت را ندارد.

 

 

پیوند : ثبت شرکت 

منبع : http://www.mashhoor.ir

 

شما هم نظر خود را در مورد این مقاله ثبت کنید بدون دیدگاه