حق العمل کاری

  • 12 دی 1396
  • محسن شیخ ها
  • 0 پرسش و پاسخ

  حق العمل کاری     تعریف حق العمل کاری حق العمل کاری عقدی است که به موجب آن شخصی به نام حق العمل کار در برابر شخص دیگری به نام آمر متعهد می گردد که معاملاتی را به اسم خود ولی به حساب آمر انجام دهد و در ازاء این عمل، اجرتی تحت عنوان […]

 

حق العمل کاری

 

 

تعریف حق العمل کاری

حق العمل کاری عقدی است که به موجب آن شخصی به نام حق العمل کار در برابر شخص دیگری به نام آمر متعهد می گردد که معاملاتی را به اسم خود ولی به حساب آمر انجام دهد و در ازاء این عمل، اجرتی تحت عنوان حق العمل کاری دریافت کند.
به حق العمل کاری، کمیسیون نیز گفته می شود.

 

اختیارات و تکالیف حق العمل کار:

1) لزوم آگاه نمودن آمر از اقدامات انجام شده: حق العمل کار باید آمر را از جریان اقدامات خود آگاه کند، خصوصا در صورت انجام ماموریت که باید فورا به او اطلاع دهد.

 

2) حق العمل کار تکلیفی به بیمه کردن اموال ندارد: حق العمل کار مکلف به بیمه کردن اموال موضوع معامله نیست، مگر آنکه آمر دستور داده باشد.

 

3) تکالیف حق العمل کار در صورت وجود عیب ظاهری در اموال موضوع معامله: اگر مال التجاره ای که برای معامله به حق العمل کار داده شده است، دارای عیب ظاهری باشد، وی ملزم است برای حفظ حق رجوع بر علیه متصدی حمل و نقل و تعیین میزان خسارت های بوجود آمده از حمل و نقل و نیز محافظت از مال التجاره اقدامات لازم را انجام دهد و آمر را از اقدامات خود آگاه کند.
در غیر اینصورت مسئول خسارت های ناشی از غفلت خود خواهد بود.

 

4) فروش مال التجاره درصورت فساد آن: اگر احتمال فساد سریع مال التجاره وجود داشته باشد، حق العمل کار می تواند با اطلاع دادستان محلی که مال التجاره در آن قرار دارد یا نماینده او، آن را به فروش برساند و اگر منافع آمر ایجاب کند، حق العمل کار ملزم است که این کار را انجام دهد.

 

5) مسئولیت نسبت به تفاوت قیمت: اگر حق العمل کار مال التجاره را به کمتر از حداقل قیمت تعیین شده از سوی آمر، بفروشد مسئول تفاوت قیمت است.
مگر آنکه: الف) ثابت کند که از ضرر بزرگتری جلوگیری کرده است و ب) کسب اجازه از آمر برای او مقدور نبوده است.

 

6) مسئولیت در صورت تقصیر: اگر حق العمل کار تقصیر کرده باشد، باید از عهده کلیه خسارات ناشی از تقصیر خود برآید.
بنابراین حق العمل کار در صورتی مسئول خسارات آمر است که تقصیر او مطابق قواعد حقوق مدنی محرز باشد.

 

7) عدم مسئولیت نسبت به انجام تعهدات: حق العمل کار در برابر آمر مسئول انجام تعهدات ناشی از قرارداد نیست.
مگر آنکه الف) مجاز به انعقاد معامله به اعتبار نباشد یا ب) ضمانت طرف دیگر را کرده باشد یا ج) با توجه به عرف مسئول شناخته شود.

 

مواردی که حق العمل کار می تواند بدون اجازه آمر مال التجاره را بفروشد:

1) در صورتی که امکان فروش مال التجاره با شرایط تعیین شده وجود نداشته باشد.
2) در صورتی که آمر از دستور خود منصرف شود.
3) چنانچه آمر مال التجاره را بیش از مدتی متعارف نزد حق العمل کار نگه دارد، وی می تواند آن را با نظارت دادستان از طریق مزایده به فروش برساند.

 

پیوند: موسسه حقوقی مشهور ، دلالی ، ورشکستگی تاجر ، متصدی حمل و نقل ، ضمانت به چه معناست؟

 

 

شما هم نظر خود را در مورد این مقاله ثبت کنید بدون دیدگاه