متصدی حمل و نقل

  • 14 دی 1396
  • محسن شیخ ها
  • 1 پرسش و پاسخ

متصدی حمل و نقل     تعریف متصدی حمل و نقل: قرارداد حمل و نقل، قراردادی است که به موجب آن شخصی به نام متصدی حمل و نقل در مقابل اجرت، حمل اشیاء را برعهده می گیرد. دراین تعریف توجه داشته باشید که: 1) حمل و نقل به وسیله پست تابع مقررات قانون تجارت نیست. […]

متصدی حمل و نقل

 

 

تعریف متصدی حمل و نقل:

قرارداد حمل و نقل، قراردادی است که به موجب آن شخصی به نام متصدی حمل و نقل در مقابل اجرت، حمل اشیاء را برعهده می گیرد.
دراین تعریف توجه داشته باشید که:
1) حمل و نقل به وسیله پست تابع مقررات قانون تجارت نیست.
2) توجه داشته باشید که با توجه به ذکر عبارت اشیاء، فقط حمل و نقل اشیاء تابع مقررات قانون تجارت است.
بنابراین حمل و نقل اشخاص (مسافر) تابع مقررات این بخش نیست.

 

اوصاف قرارداد حمل و نقل:

1) در عقد حمل و نقل مانند سایر عقود باید شرایط صحت معامله رعایت شود.
2) حمل و نقل عقدی است معوض چرا که بنابر ماده 377 قانون تجارت، متصدی حمل و نقل در ازاء اجرت به حمل و نقل می پردازد.
3) عقدی است عهدی.
4) عقدی است اذنی، چرا که بر مبنای آن شخصی به دیگری اذن و نیابت می دهد که کاری را برای او انجام دهد.
5) حمل و نقل بنابر ماده 2 قانون تجارت عملی تجاری است.
6) طرفین عقد حمل و نقل را متصدی حمل و نقل و ارسال کننده می نامند.

 

تکلیف و اختیارات ارسال کننده:

1) ارسال کننده باید نکاتی را به اطلاع متصدی حمل و نقل برساند.
عدم اطلاع دادن این نکات، ارسال کننده را مسئول خسارات ناشی از آن می کند.این موارد عبارتند از:
الف) آدرس مرسل الیه (شخصی که بار برای او ارسال می گردد و به او تحویل می گردد).
ب) محل تسلیم مال.
پ) تعداد بسته ها و شیوه بسته بندی.
ت) وزن و محتوای بسته ها.
ث) مدت زمانی که بسته ها باید در طی آن مدت تسلیم شود.
ج) راهی که حمل و نقل باید از آن راه به عمل آید (اعم از راه هوایی، زمینی و دریایی).
چ) تعیین قیمت اشیایی که گرانبها است.
2) ارسال کننده باید دقت کند که مال التجاره به طرز مناسبی بسته بندی شود.
اگر بسته بندی عیبی داشته باشد، خسارات ناشی از عیوب بسته بندی بر عهده ارسال کننده است.
3) ارسال کننده می تواند تا زمانی که مال در دست متصدی حمل و نقل است و به مرسل الیه تسلیم نشده است، مال را از متصدی پس بگیرد.
البته باید مخارجی که متصدی متقبل شده است و نیز خسارات (ماده 382 قانون تجارت) را بپردازد.

 

در موارد ذیل ارسال کننده نمی تواند بسته ها را از متصدی پس بگیرد:

الف) در صورتی که بارنامه ای توسط ارسال کننده تهیه و این بارنامه توسط متصدی حمل و نقل به مرسل الیه تحویل داده شده باشد.
ب) در صورتی که متصدی حمل و نقل رسیدی به ارسال کننده داده باشد و در حال حاضر ارسال کننده نتواند رسید مزبور را باز گرداند.
پ) در صورتیکه متصدی حمل و نقل به مرسل الیه اعلام کرده باشد که مال التجاره به مقصد رسیده است و باید آن را تحویل بگیرد.
ت) در صورتیکه پس از وصول مال التجاره به مقصد، مرسل الیه تقاضای تسلیم آن را نموده باشد.
4) پرداخت اجرت حمل و سایر مخارجی که متصدی برای حمل متقبل می گردد.
تا قبل از پرداخت این مخارج مرسل الیه نمی تواند تقاضای تحویل گرفتن مال التجاره را بنماید، مگر آنکه مبلغ مورد اختلاف را در صندوق دادگستری تودیع نماید.

 

تکالیف و اختیارات متصدی حمل و نقل

1) بلافاصله بعد از رسیدن  کالا به مقصد، مرسل الیه را مطلع نماید.
2) فروش مال التجاره با اطلاع و نظارت دادستان در صورتی که کالا در معرض تضییع باشد یا قیمت آن با مخارج نگهداری برابری نکند.
که در اینصورت نیز حتی المقدور باید ارسال کننده و مرسل الیه را از این فروش مطلع نمود.
3) اگر مرسل الیه مال التجاره را قبول نکند یا مخارج و سایر مطالبات متصدی حمل و نقل توسط ارسال کننده یا مرسل الیه پرداخت نشود یا به مرسل الیه دسترسی نباشد، متصدی حمل و نقل باید این موارد را به اطلاع ارسال کننده برساند و مال التجاره را موقتا نزد خود به طور امانت نگه دارد.
اما دقت نمایید که در هر صورت مخارج و هر نقص و عیبی که بوجود بیاید به عهده ارسال کننده خواهد بود.
اگر ارسال کننده یا مرسل الیه در مدت مناسبی تکلیف مال التجاره را معین نکند متصدی حمل و نقل می تواند با اطلاع دادستان، مال را به فروش برساند.

 

پیوند: موسسه حقوقی مشهور ، دلالی ، حق العمل کاری

 

 

شما هم نظر خود را در مورد این مقاله ثبت کنید 1 دیدگاه
  • علی عباسپور پاسخ

    با سلام . از شیراز هستم . متصدی یک شرکت باربری غیر نفتی در مشهد از کد پستی مغازه اینجانب در صدور بارنامه استفاده مکرر مینماید (9) مرتبه . این بارنامه ها در سامانه شهراه و صدوربارنامه ها بنام اینجانب ثبت شده است . بارها متعلق به اینجانب نیست و تحویل اینجانب نیز نشده است و پولی هم پرداخت و دریافت ننموده ام . شرکت باربری در قانون چه جرمی مرتکب شده است و طبق چه مواد قانونی قابلیت پیگیری دارد؟
    با تشکر علی عباسپور از شیراز

    16 اسفند 1398 در 22:57