ثبت شرکت مشهور تخصصی ترین مرکز ثبتی و حقوقی در ایران

سوء پیشینه کیفری چیست و شامل چه جرایمی می شود؟

بهمن ۲۳, ۱۳۹۷
ادمین

سوء پیشینه کیفری

در دنیای امروز با وجود مشکلات گوناگون در سطح جامعه بهتر است هر فردی در ارتباط با مسائل حقوقی و کیفری تا حدی اطلاعاتی داشته باشد، بنابراین در این مقاله به بررسی مساله سوء پیشینه کیفری به عنوان یک موضوع مهم و پرکاربرد در جامعه می پردازیم.
 قطعا برایتان پیش آمده است که برای انجام خیلی از امور یا حتی برای استخدام در اداره ای دولتی به لزوم ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری برخورد کرده اید و گاهاً ممکن است شما اطلاعی از اینکه اصلاً سو پیشینه کیفری چیست و شامل چه جرایمی می شود، نداشته باشید.
لذا در این مقاله سعی داریم ضمن تعریفی که از سوء پیشینه کیفری ارائه می دهیم، شما را با جرایمی که منجر به سوء سابقه و یا همان سوء پیشینه کیفری می شود، آشنا نماییم.

 

سوء پیشینه کیفری به چه معناست؟

 

سوء پیشینه کیفری یا همان سوء سابقه عبارت از اعتباری است که شخص مجرم در اثر ارتکاب بعضی جرایم، بصورت دائم یا موقت از دست می دهد.
در واقع شخصی که مرتکب برخی از جرایم خاص می شود، بر اساس قانون صلاحیت و اعتبار انجام برخی از امور و یا صلاحیت عهده دار شدن برخی از مسئولیت ها، تکالیف، امتیازات و همچنین بهره مندی از برخی حقوق اجتماعی را که در حالت طبیعی تمامی افراد جامعه از آن برخوردار هستند را بصورت موقت و یا همیشگی از دست می دهد.
موارد سلب اعتبار چه به صورت موقت و چه به صورت دائم و همچنین جرایمی که ارتکاب آن ها منجر به از دست دادن اعتبار مجرم می شود، تماماً بر اساس قانون است که در این مقاله به تمامی آن ها اشاره نموده ایم. 

 

سوء پیشینه کیفری چیست

سوء پیشینه کیفری

همان طور که گفتیم در مواردی مثل استخدام در ادارات دولتی و حتی ثبت شرکت الزاماً باید دارای گواهی عدم سوء پیشینه باشید.
فردی که در دید جامعه و قانون مجرم شناخته شود در مواردی دارای سوء پیشینه کیفری خواهد بود اما اغلب مردم در مورد افرادی که مرتکب جرم شده است تلقی اشتباهی دارند و آن این است که این دسته از افراد دیگر مورد اعتماد جامعه نیستند و دیگر هیچ سهم یا امتیازی در جامعه نخواهند داشت و قطعاً صلاحیت تصدی شغل خود را از دست می دهند، اما اگر در ادامه مقاله با ما همراه باشید متوجه خواهید شد که این گونه نیست.
قانون گذار سوء پیشینه کیفری را «محکومیت مؤثر کیفری» یا «مجازات تبعی» نامیده است و جرایم درجه یک تا پنج (در همین مقاله به توضیح جرایم یک تا پنج قانون مجازات اسلامی می پردازیم) مندرج در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی دارای مجازات های تبعی هستند.
اعمال مجازات تبعی بعد از وقوع  برخی از جرائم الزامی است و در واقع کسی که مرتکب جرایم شده باشد، بر اساس قانون باید تبعات آن را نیز بپذیرد.

مجازات تبعی به چه معناست؟

 

مطابق با ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی، محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند:
الف) هفت سال در محکومیت به مجازات های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی
ب) سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار 
پ) دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج.
تبصره ۱: در غیر موارد فوق ، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود لیکن در گواهی های صادره از مراجع ذی ربط منعکس نمی گردد، مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات
تبصره ۲: در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می شود
تبصره ۳: در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت ها ی فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می گردد. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می گردد
با این اوصاف فردی هم که مرتکب مجازات های مقرر در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی شده است با گذشت مدت زمان های فوق، اعاده حیثیت می شود و وضعیتش به وضعیت قبل از ارتکاب جرم برمی گردد و همچنین آثار تبعی محکومیتش از بین خواهد رفت.

 

 

سوء پیشینه کیفری چیست و شامل چه جرایمی می شود؟

 

البته در موارد ذیل، شخص مرتکب حتی بعد از گذشت مدت زمان تعیین شده، به طور دائم از حقوق اجتماعی محروم می شود:
الف) داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورا اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا
ب) عضویت در شورا نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیئت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور
پ) تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری.
غیر از سه مورد فوق در بقیه موارد افراد بعد از گذشت مرور زمان مشخص در ماده ۲۵ می توانند همواره از حقوق اجتماعی بهره مند گردند.
این یک امتیاز به نفع مجرم و صد البته به نفع جامعه محسوب می گردد چرا که فردی که مرتکب جرمی شده است تا چه زمانی باید برخلاف افراد عادی جامعه زندگی سرشار از محدودیت و محرومیت داشته باشد؟!
بنابراین قانون برای این افراد در نظر گرفته است که بعد از مدتی به کار و فعالیت خود بازگردند که همین مورد قطعاً به نفع هم فرد و هم جامعه خواهد بود و باعث افزایش روحیه جنایت پذیری مجرمین نخواهد شد.

 

درجه بندی مجازات ها چگونه است؟

 

در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی که در واقع مهمترین ماده قانون مذکور است، مجازات ها به ۸ درجه ذیل درجه بندی شده اند که سنگین ترین مجازات تا خفیف ترین مجازات ها به ترتیب از درجه ۱ به درجه ۸ کاهش پیدا می کند:

 

الف) مجازات های درجه ۱

 

 

 • حبس بیش از بیست و پنج سال
 • جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال 
 • مصادره کل اموال
 • انحلال شخص حقوقی

ب) مجازات های درجه ۲

 

 • حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال
 • جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال

 

پ) مجازات های درجه ۳

 

 • حبس بیش از ده تا پانزده سال
 • جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (۳۶۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال

 

ت) مجازات های درجه ۴

 

 • حبس بیش از پنج تا ده سال
 • جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا سیصد و شصت میلیون (۳۶۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال
 • انفصال دایم از خدمات دولتی و عمومی

 

ث) مجازات های درجه ۵

 

 • حبس بیش از دو تا پنج سال
 • جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال
 • محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال
 • ممنوعیت دایم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی
 • ممنوعیت دایم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی

 

ج) مجازات های درجه ۶

 

 • حبس بیش از شش ماه تا دو سال
 • جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال
 • شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت
 • محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال
 • انتشار حکم قطعی در رسانه ها
 • ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت ۵ سال
 • ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت ۵ سال
 • ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت ۵ سال

 

چ) مجازات های درجه ۷

 

 • حبس از نود و یک روز تا شش ماه
 • جزای نقدی بیش از ده میلیون (۱۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال
 • شلاق از یازده تا سی ضربه 
 • محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه

 

ح) مجازات های درجه ۸

 

 • حبس تا سه ماه
 • جزای نقدی تا ده میلیون (۱۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال
 • شلاق تا ده ضربه
سوالی که ممکن است ذهنتان را درگیر کرده باشد این است که اگر به طور مثال فردی محکوم به ۵ سال زندان شود و قبل یا حتی پس از اجرای حکم به دلایلی تبرئه شود، آیا باز هم مشمول مجازات تبعی می گردد؟
در پاسخ باید گفت خیر چرا که مجازات تبعی یا همان سوءپیشینه کیفری شامل افرادی است که طبق ماده ۲۵ مرتکب جرایم عمدی شده اند. بنابراین فردی که سهواً مجرم شناخته شود و تبرئه گردد مشمول این قانون نمی گردد.

 

 

 

لینک کوتاه: کپی لینک
مشاوره تخصصی در امور حقوقی و ثبتی شما شروع مشاوره

مطالب مشابه

گروه اقتصادی چیست ؟

گروه اقتصادی چیست ؟

گروه اقتصادی چیست؟   یکی از شکل های مختلف اشخاص حقوقی، گروه اقتصادی است و با توج...

قرارداد ارفاقی

قرارداد ارفاقی

قرارداد ارفاقی   قرارداد ارفاقی به چه معناست؟ وقتی که تاجری ورشکسته می شود، برای...

دلالی

دلالی

دلالی    دلال کیست؟ دلال، شخصی است که در مقابل اخذ اجرت واسطه انجام معامله ای می...

نظرات و بازتاب ها

 • سلام روز به خیر یه سوال من ۵ سال پیش برای دایم که طلا فروش بود کار میکردم و طی این سالها برای ما پیش اومد که طلایی رو خریدم که دزدی در اومد و من به عنوان مال خر به اگاهی بردند اما فرداش که پیش بازپرس رفتیم و رضایت شاکی رو گرفتیم من رو ازاد کردند این اتفاق دو با ر رخداده حالا یه ارگان از من سوء پیشینه خواسته می خواستم بدونم وضعیتم به چه صورته اگه راهنمایی بفرمایید سپاسگذار میشم

  • با سلام و درود بر شما کاربر گرامی
   اگر در هر ۲ مورد رضایت شاکی رو جلب کرده باشین، براتون سوء پیشینه کیفری ایجاد نشده

  • سارق گذشته اگر دارای مدرک تحصیلات مربوطه باشه (لیسانس حقوق، لیسانس فقه و مبانی حقوق اسلامی و یا مدرک معادل حوزوی)، میتونه در آزمون تصدی منصب قضاوت شرکت کنه امّا حتی در صورت قبولی در آزمون های کتبی و شفاهی، به دلیل استعلامات متعددی که انجام میشه، بسیار بعیده که در نهایت افتخار تصدی شغل قضاوت نصیبش بشه

 • من در سال ۹۲ مرتکب سرقت موتور سیکلت شدم . ۱۷ روز در زندان بودم . با رضایت شاکی آزاد شدم.
  درحال حاضر لیسانس حقوق دارم .
  آیا میتوانم در آزمون تصدی امر قضا شرکت کنم؟
  عدم سوءپیشینه ی کیفری موثر میخواد.

  • موردی که گفتین براتون سوء پیشینه کیفری ایجاد نکرده امّا با توجه به حساسیت های بسیار زیاد منصب قضاوت و استعلاماتی که در این زمینه وجود داره، بسیار بعیده که احراز صلاحیت بشین

 • سلام ، من نزدیک به چند ماه پیش بخاطر رانندگی موتور بدون گواهینامه رفتم دادگاه و یک جریمه اندک شدم ، این جریان بریا آزمون یا مصاحبه دانشگاه فرهنگیان ممکنه برام مشکل ایجاد کنه؟!

  • با درود خدمت شما کاربر گرامی
   موردی که فرمودین برای شما سوء پیشینه کیفری ایجاد نکرده و از این لحاظ بعیده که برای آزمون و یا مصاحبه دانشگاه فرهنگیان براتون مشکل ساز بشه

   • سلام. من کاراموزی وکالت رو حدود ۳ یا ۴ سال پیش به دلیل عدم علاقه رها کردم و پروانه کاراموزیم ابطال شد. می خواستم بدونم برای شرکت در ازمون قضاوت سو پیشینه کیفری محسوب می شه یا خیر ؟ سوال دومم این هست که محکومیت های انتظامی مشمول عنوان محکومیت های کیفری هستند یا محکومیت کیفری و انتظامی فرق دارند؟ با تشکر از شما

    • درود بر شما
     پاسخ سوال اول: ابطال پروانه کارآموزی هیچگونه سوء پیشینه کیفری ایجاد نمیکنه
     پاسخ سوال دوم: محکومیت کیفری با محکومیت انتظامی تفاوتهای زیادی داره و محکومیت انتظامی موجب سوء پیشینه کیفری نمیشه

 • با سلام ، برادر من زمان خدمت سربازی ، ترک پست کرد و به داد سرای نظام فرستاده شد، اکنون منتظر صدور حکم هستیم ، میخواستم ببینم اگر به ۳ماه زندان محکوم بشه،۱_سوپیشینه برایش لحاظ میشه؟
  ۲_ایا برای استخدام من که برادرشم مشکلی پیش می آید

  • با درود بر شما
   پاسخ سوال اوّل: خیر برای برادرتون با ۳ ماه زندان سوء پیشینه کیفری بوجود نمیاد
   پاسخ سوال دوّم: با توجه به اصل حقوقی مهم بنام “شخصی بودن جرایم و مجازات ها” هر شخصی مسئول اعمالی هست که انجام میده و در نتیجه اگر برادر شما سنگین ترین جرم ممکن رو هم انجام بده باز هم مسئولش صرفاً خود ایشون هست و به لحاظ حقوقی و همچینین سابقه، تاثیری در وضعیت خانواده و بستگانش از جمله شما نداره و نباید نگران این موضوع باشین

 • سلام.من ۱۶ سالمه و چند ماه پیش من و دوستم با موتور سیکلت تصادف کردیم و دوستم در این حادثه از ناحیه پا دچار شکستگی شد، و از آنجای که من راننده موتور سیکلت بودم،و اونم ترک نشینم بود،الان ازم شکایت و ادعا دیه کرده،ومنم به دلیل اینکه دانش آموز هستم سن و سالم پایینه و پدرمم توانای پرداخت دیه رو نداره و با توجه با اینکه تصادف جزو جرایم غیر عمده،میخواستم بدونم اگه زندان برم واسم سو سابقه میشه، و در استخدامی دچار مشکل میشم

  • با درود خدمت شما
   همونطور که خودتون به درستی اشاره کردین و ما هم در همین مقاله در موردش مفصلاً توضیح دادیم، جرائم غیر عمدی موجب بوجود آمدن سوء پیشینه کیفری نمیشه و از این بابت نگرانی نداشته باشین

 • باسلام
  من سالاخیرا به منطقه غرب سفرکردم در راه برگشت ۲قوطی آبجو برای دفه سنگ کلیه ام اوردم چون کلیه هام سنگ سازند، درراه برگشت من گرفتند وبازداشت ودادگاهی کردند ومن اونجا نگفتم که برای بیماریم میارم نمیدانم اگر میگفتم تاثیری داشت یانه؟
  مرا به انگشت نگاری بردند وبعد دادگاه جریمه کرد بجای زندان وشلاق حالاوضعیت سوئ پیشینه من چگونه است لطفا توضیح دهید!؟

 • سلام وقتتون بخیر
  با تشکر از سایت عالی تون..
  ممنون که در جهت آگاه سازی جامعه قدم برمیدارید..
  من دو سال حبس تعزیری داشتم دو سال تعلیقی..با شصت ضربه شلاق.چهارمیلیون جریمه
  یک سال عفو خوردم و اسفند ۹۳ آزاد شدم…ایا الان میتونم سوپیشینه بگیرم ؟

  • با درود خدمت شما کاربر گرامی و سپاس از لطفی که داشتین
   بله هر زمانی که تمایل داشته باشین میتونین اقدام به دریافت گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کنین

 • سلام وققتون بخیر
  من ۴ سال پیش بخاطر دو مثقال تریاک فرستادن دادگاه ۳۵۰ هزار جریمه پرداخت کردم چند ضربه شلاق و آخرشم انگشت نگاری و عکس گرفتن با پلاک آیا سوءپیشینه حساب میشه
  میتونم واسه آزمون آموزش پرورش شرکت کنم

 • با سلام؛ تشکر از توضیحات بسیار خوبتون در این سایت؛
  فردی در سال ۸۴ با حکم ارتباط نامشروع دستگیر و دو روز بازداشت و سپس محکوم به چند ضربه شلاق شده، ( البته دو سال بعد با شخص مورد نظر ازدواج هم کرده)
  انگشت نگاری و عکس هم قبل از صدور حکم انجام شده
  در سال ۹۸ برای ثبت یک سازمان مردم نهاد اقدام کرده و رد صلاحیت شده، آیا این ارتباطی با جرم سال ۸۴ دارد و یا اساسا چنین جرمی باعث سلب این حق اجتماعی می تواند بشود ؟

  • با درود بر شما کاربر گرامی و سپاس از لطفی که داشتین
   فرد مذکور در حال حاضر فاقد سوء پیشینه است، اما این نکته مهم رو باید در نظر داشته باشین که تصدی برخی از مشاغل حساسیت های زیادی دارد از جمله تصدی سمت در سازمان مردم نهاد.
   نهادها و سازمان های ذیربط برای اعطاء برخی مجوزهای خاص، استعلامات متعددی اخذ میکنند و در صورت داشتن کوچکترین سابقه ای فرد مورد نظر رو رد صلاحیت میکنند

 • سلام من ۸سال پیش با یه پسر دپست بودم به کلانتری کشیده شدم اونا فهمیدن من اغفال شدم فریب خوردم رابطه نامشروع باهاش داشام اثر انگشت ازم با امضا گرفتن ولی من جرمم به رابطه نامشروع زنا ثبت شد اون پسر ب زندان رفت شلاق خورد ولی من نه زندان رفتم نه شلاق خوردم توبه هم کردم این اولین بار بود پام به کلانتری کشیده شده بود میخواستم بدونم ایا سوسابقه کیفری دارم اخه من میخوام انشالله سرپرستی یه بچه یتیم را جز مهریه ام کنم شرایط این سرپرستی نداشتن سوسابفه است میخواستم بدونم من با این وضعیت سوسابقه ندارم؟؟؟

  • درود بر شما
   با توضیحی که دادین در حال حاضر فاقد سوء پیشینه کیفری هستین
   اما از اونجایی که پذیرش سرپرستی ایتام از امور حساس است و استعلامات متعددی در مورد شخص متقاضی بعمل میاد، این امکان جود داره که رد صلاحیت بشین و درخواستتون رد بشه

 • با سلام بنده ۶ ماه حبس تعزیری درجه ۶ دارم و لی به زندان نرفتم و تا دو سال حکمم تعلیق شده است آیا برای آزمون نیروی انتظامی میتونم شرکت کنم

 • سلام وقتتون بخیر…بنده سه سال پیش متهم به هک کردن حساب شخصی یکی از دوستان شدم و بعد از تعهد و امضا قضیه ختم به خیر شد، اما از من عکس و فیلم گرفتن به عنوان مجرم پرونده اینترنتی….میخواستم بدونم الان برای ازمون استخدام شرکت که عدم سو پیشینه نیاز دارم، اون ماجرا مشکلی ایجاد نمیکنه؟؟؟

  • درود بر شما کاربر گرامی
   شما دارای سوء پیشینه نیستین و میتونین با مراجعه به دفاتر پلیس ۱۰+ اقدام به دریافت گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کنین و در آزمون استخدام شرکت کنین

 • سلام. چند سال پیش به خاطر درگیری با مامور پلیس راهنمایی چند روز بازداشت بودیم اما در نهایت با رضایت مامور پلیس آزاد شدیم. حکم یا دادگاه نداشتیم اما تو زندان ازمون عکس گرفتن و اسممون هم ثبت شد. برای گرفتن گواهی عدم سوپیشینه و ثبت شرکت مشکلی پیش میاد؟

 • سلام من پول تقلبی پیدا کردم و به ۳ماه و یک روز زندان محکوم شدم ولی یک ماه موندم زندان بقیش رو تعلیق خوردم الان من سوپیشینه دارم یا نه

 • سلام با عرض خسته نباشید میخواستم ببینم من کسیو رسوندم جای که اون طرف به سرقت برده موتور سیکلتو. میخواستم ببینم ایا من هم مجرم هستم .اگه هستم ایا سوء پیشینه به وجود میاد

  • درود بر شما
   اینکه مجرم هستین یا نه باید بیشتر بررسی بشه و باید طبق جزئیات اقداماتی که شما انجام دادین مشخص بشه که آیا شما شریک جرم هستین یا نه و یا مرتکب معاونت در جرم شدین یا خیر و یا اینکه بطور کلّی اقدامی که شما انجام دادین فاقد هرگونه وصف مجرمانه ای هست. در هر صورت برای این قسمت از سوالتون بررسی بیشتر لازم هست
   پاسخ قسمت دوم سوالتون بستگی خیلی زیادی به روشن شدن پاسخ سوال اول داره و اگر شما مرتکب جرم شده باشین این امکان وجود داره که براتون سوء پیشینه کیفری بوجود بیاد

 • سلام من ماه گذشته با دوستم بودم و از دوستم نیم گرم حشیش گرفتن و ۱ شب بازداشت بودن و عکس و انگشت نگاری کردن و فردا بدون فرستادن به دادسرا و بدون دیدار قاضی آزاد شدن دوستم میخواد برای ویزا اقدام کند ولی یکی از بند های ویزا اینست که متقاضی نباید سابقه بازداشت داشته باشد آیا این همان سوء پیشینه است و اگر هست چه اتفاقی می‌افتد؟

  • درود بر شما
   سابقه بازداشت با سوء پیشینه کیفری خیلی متفاوت هست و موارد بسیار زیادی وجود داره که فرد بازداشت میشه و حتی مدتی هم در زندان هست اما براش سوء پیشینه کیفری بوجود نمیاد
   در موردی که مطرح کردین برای دوستتون سوء پیشینه کیفری ایجاد نشده

 • سلام یکی از اقوام حدود ۱۰ سال پیش ک سن کمی هم داشت حدود ۱۰تا ۱۲سال ب خاطر سرقت بازداشت شد و در همان جلسه اول دادگاه قبل از رفتن پیش قاضی شاکی رضایت داد حالا میخوام بدونم ک سابقه کیفری داره یا ن؟
  و دوم این ک میتونه برای شغل های حقوقی و ثبت شرکت اقدام کنه؟
  خیلی ممنون ممنون

  • درود بر شما
   در سوال شما دقیقاً مشخص نشده که چند سال از پایان حبس شخص مورد نظر و آزادی وی سپری شده، زیرا در تعیین این موضوع که آیا در حال حاضر دارای سوء پیشینه کیفری هست یا خیر تاثیر زیادی داره.
   امّا با توجه به نحوه مطرح کردن سوال و با فرض اینکه در حال حاضر شخص مورد نظر ۱۰ سال هست که حبسشون تمام شده و ۱۰ سال هست که آزاد هستن، ایشون در حال حاضر فاقد سوء پیشینه کیفری هست و میتونه اقدام به ثبت شرکت کنه
   به ایشون پیشنهاد میکنم برای روشن شدن موضوع و اطمینان از وضعیتشون حتماً به یکی از دفاتر پلیس ۱۰+ مراجعه و درخواست صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کنن
   موفق باشین

 • با سلام
  من چند وقت پیش توی عروسی مشروب خوردم و حالم بد شد بردنم بیمارستان اونجا یک سری مامور بودن که یک گزارش نوشتن ولی من حتی پاسگاه هم نبردن و مرخص شدم اومدم خونه می خواستم ببینم توی استخدام شدن و سو پیشینه مشکلی بوجود میاد

 • سلام
  سال ۱۳۸۳ مرتکب جرم سرقت شدم و الان برای سوپیشینه که رفتم منو فرستادن ساختمان تبریزچی و انجا در جواب سوپیشینه زده که ندارم .
  امسال آزمون وکالت دارم خواستم ببینم با این وضعیت چنانچه قبول بشم آیا مشکلی پیش رو خواهد بود یا خیر ؟

  • درود بر شما
   شما وقتی که آزمون وکالت رو پذیرفته بشین از سوی کانون وکلا استعلامات متعددی در موردتون انجام میشه و این اسعلامات فراتر از اخذ یه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری ساده است و ممکنه (دقت کنین ممکنه) همین موضوعی که فرمودین در نهایت موجب رد صلاحیت شما بشه
   اما توصیه ای که به شما داریم اینه که با قدرت فراوان و با مثبت اندیشی به مطالعه دقیق و تلاشتون ادامه بدین تا انشالله مفتخر به پوشیدن ردای مقدّس وکالت بشین و موضوعی که فرمودین نباید هرگز سر سوزنی از تلاش و مطالعه و کوشش شما کم کنه
   موفق باشین

 • سلام.خسته نباشید.من یه چاپخونه بنر تاسیس کردم و امروز از کلانتری اومدن گفتن باید مجوز اداره فرهنگ وارشاد اسلامی داشته باشی درغیر اینصورت مغازه پلمپ میشه.حال من چندسال پیش بخاطر حساب وکتاب بایکی درگیرشدم وطرف برام شکایت کرد وجریمه شدم ویکروز هم رفتم زندان وآزاد شدم و مورد دوم اینکه توی یه سند دست بردم ولو رفتم وجریمه واونهم یکروز زندان وآزاد شدم.حال با توجه بهاین تفاسیر برم عدم سوء پیشینه بگیرم برام سوء پیشینه رد شده یانه؟ممنون از شما خوبان.

 • درود فراوان بر شما. سوالی داشتم خدمتتون. من بیست سال پیش دوستی داشتم که در طلا فروشی دامادشون کار میکرد و همیشه در مورد دزدیدن طلا های دامادشون و فرار به خارج از کشور می‌گفت. که یک روز ظهر که من در رستوران در حال غذا خوردن بودم دوست من یکدفعه با یه تاکسی اومد و گفت که حدود دو کیلوگرم از طلاهای دامادشون را دزدیده و همین الان باید بریم و ناپدید بشیم. من هم که خیلی دستپاچه شده بودم و هم یکم وسوسه خلاصه هر طوری بود رفتیم تبریز که بتونیم یه جوری طلاها را بفروشیم و از کشور خارج بشیم. ولی به خاطر اینکه اداره آگاهی اصفهان به تمام آگاهی ها و طلا فروشی ها اطلاع داده بود در مورد این طلاها خلاصه ما دو نفر را در تبریز دستگیر کردند و به اصفهان فرستادن و تمام طلاها به صاحبش بر گردونده شد ولی من حدود سه ماه زندان بودم و فکر میکنم انگشت نگاری هم کردند از من و بعد از حدود سه ماه که در زندان بودم خانواده ام با وثیقه و سند منو آزاد کردن تا زمان دادگاه. من برای زمان دادگاه که چند ماه بعد بود به دادگاه نرفتم و دادگاه برای من که متهم دوم بودم حکم غیابی به نام اغفال صادر کرد و به من یکسال حبس دادن و برای دوستم که متهم اول بود حکم سرقت دادن با دو سال حبس.
  خلاصه در اون زمان من در ایران نبودم و خانواده ام بعد از رفتن پیش قاضی دادگاه، قاضی را قانع کردند که بجای یکسال حبس، من جریمه نقدی بپردازم و خلاصه قاضی هم یکسال حبس منو به جریمه نقدی پانصد هزار تومان (بیست سال پیش) عوض کرد و خانواده ام بعد از دادن مبلغ تونستند که سند خونه را آزاد کنند و من هم دیگه از یکسال حبس خلاص شدم. از اون موقع تا حالا هیچ مشکلی نداشتم. بعد از اینکه به ایران اومدم معافیت سربازی را خریدم و تونستم تمام مدارک قانونیم را مثل کارت ملی و شناسنامه و پاسپورتم را بگیرم و حتی چند بار هم به خارج از ایران مسافرت کردم و هیچ مشکلی نداشتم تا حالا.
  سوال من از شما سرور گرامی اینکه همون‌طور که گفتم من متهم ردیف دوم بودم که به من حکم اغفال دادن (نه سرقت) با فقط یکسال حبس که دادگاه تبدیلش کرد به جزا و جریمه نقدی و بعد از اینکه مبلغ جریمه را پرداختیم دیگه حکم یکسال حبس من صاف شد و من تبرعه و آزاد شدم. حالا به نظر شما این جرم اغفال بیست سال پیش برای من سوء پیشینه، سوء سابقه ایجاد کرده یا نه؟؟
  سپاسگزارم از جواب و راهنمایی شما دوست گرامی.

 • سلام خسته نباشید من سرباز نیرو انتظامی هستم و در یک درگیری با چند نفر اراذل بینی یکیشون شکست و چهارروز رفتم زندان ایا برام سوپیشینه ثبت شده؟و اینکه اگه من در دادگاه به پرداخت دیه و شش ماه حبس محکوم بشم باز هم سوپیشینه محسوب میشود یا خیر؟

 • با سلام من حسابدار یه شرکت بودم و تنخواه شرکت هم دستم بود روز آخر مدیر عامل با من درگیری فیزیکی کرد و من از شرکت رفتم بیرون بعدش شرکت از من به جرم خیانت در امانت شکایت کرد و دادگاه ۷۰ ملیونش را رد کرد و ۳ ملیونش را منو متهم کرد حالا میخوام بدونم برام سوسابقه میشه و در مرحله تجدیدنظر خواهی هستیم باید چیکار کنم

  • درود بر شما
   تا زمانی که حکمتون صادر و قطعی نشه نمیتونیم بصورت دقیق در مورد آثارش از جمله ایجاد و یا عدم ایجاد سوء پیشینه کیفری نظری بدیم

 • سلام خسته نباشید چند وقت پیش منو دوستمو با یک گرم تریاک گرفتن وقتی رفتیم کلانتری دوستم همه چیو گردن گرفت هم گفت کشیدم هم تریاک مال من و تو اقرارش نوشت اما من تو اقرارم نوشتم ک نه کشیدم ونه تریاک مال منه من فقط همراه دوستم بودم بعد اونو بازداشت کردن و منو ازاد کردن صبحش دوستمو فرستادن دادگاه و ی ضربه شلاقو مبلغ یازده هزار جرمش کردن اما الان برای منم پیام میاد هی مینویسه پرونده شما ب دادسرا ارجاع شد بعد دوباره پیام میاد ک قرار نهایی صادر شد میخواستم ببینم ایا برای من سو پیشینه میشه یا ن ممنون میشم

 • سلام وقت بخیر…بنده به دلیل دور دور از طرف یگان امداد دستور توقیف ماشین رو دادن…و خودم ماشین رو تحویل پارکینگ دادم…و باید پروندمو پیش قاضی ببرم…ایا سوپیشینه برای من لحاظ میشه…جرمم فقط دور دور بوده…

 • سلام من بخاطر ترک انفاق ۴ماه حبس بریدن ۳ماهش مرخصی پایان حبس دارن وکلا ۱ماه تو زندان بودم این واسم سوپیشینه میشه و میشه عدم سابقه موثر کیفری میخوام اسنپ ثبت نام کنم میتونم؟حبسم چند روزه تموم شده

 • باسلام،،وقت بخیر،،دوسال پیش به خاطر یه نزاع دسته جمعی به نه ماه حبس محکوم شدم،،،۲۶ روز زندان بودم با رضایتی ک طرفین بهم دادیم ازادشدیم،،،به نظرتون میتونم برای استخدامی نیروی انتظامی شرکت کنم؟

 • سلام وقتتون بخیر.من درسال ۹۲ مرتکب جرم خرید ۲عدد گوشی موبایل سرقتی شدم.منو بردن اداره آگاهی و ۲۵روز زندان بودم میخاستم ببینم برام سوءپیشینه کیفری شده

 • سلام من ۸ سال پیش در یک مغازه کار میکردم .بعد صاحبکارم با اشنای زیادی که در پلیس و دادگاه داشت من رو به مبلغ ده میلیون و جرم خیانت در امانت محکوم کرد و در دادگاه با وسیقه و رضایت شاکی آزاد شدن فقط یک شب در کلانتری بودم .الان میخواستم تو یه شرکت استخدام بشم آیا سو پیشینه برا من ثبت شده یا خیر

 • عرض ادب و احترام.
  بنده حدود ۳سال پیش برای تمدید گواهینامه موتور سیکلت به پلیس+ ۱۰ مراجعه کردم و بعد موقع معاینه پزشکی،به کمیسیون پزشکی معرفی شدم و بعداز مراجعه به کمیسیون و تشکیل پرونده، کارامو نصفه ول کردم و دیگه مراجعه نکردم.
  میخواستم ببینم این موضوع،سوء پیشینه محسوب میشه یا خیر؟

 • سلام و عرض ادب و با تشکر از راهنمایی شما. یکی از بستگان اینجانب دارای محرومیت دایم از شغل وکالت شده است یا همون مجازات انتظامی درجه ۶. برای شرکت در ازمون قضاوت یا سردفتری یا سایر ازمون های دولتی مشکلی براش پیش می اد؟

 • سلام . کسی قبلا مثلا ۳ سال پیش، پروانه کاراموزی وکالتش به استناد تبصره ۳ ماده ۶ {رها کردن کاراموزی وکالت) باطل شده باشه برای کاراموزی دوباره باید ازمون ورودی وکالت رو شرکت کنه یا راهی هست که پروانه سابقش اعتبار پیدا کنه ؟ با تشکر

  • درود بر شما
   در این مورد اکیداً پیشنهاد میکنم به کانون وکلای مطبوعتون مراجعه کنین و مساله رو پیگیری بفرمایین
   انشالله که نیازی به حضور در آزمون مجدد نداشته باشین

 • ادمین محترم که لطف میکنید به سوال ها پاسخ میدین، جواب دادن به این سوال ها شاید برای شما خیلی ساده و یه امر روتین باشه، ولی مطمئنا استرس و درگیری فکری زیادی رو از دوش مخاطبان برمیداره و از بلاتکلیفی رها میکنه.
  خواستم به اندازه سهم خودم صمیمانه از شما تشکر و قدردانی کنم.
  پیروز باشید،درپناه حق.

  • درود بر شما
   سپاس از لطف شما، ما انجام وظیفه میکنیم امّا در عین حال از طرح برخی از سوالات بسیار تعجب میکنیم. چرا که اگر متن بالا مطالعه بشه پاسخ بسیاری از سوالات (البته اگر نگیم تمام سوالات) دریافت میشه و از طرح برخی از سوالات به روشنی مشخصه که شخص سوال کننده متن رو مطالعه نکرده.
   امّا در هر حال پاسخگویی به سوالات هموطنان گرانقدر و معزز رو از وظایف ذاتی خودمون میدونیم و با افتخار پاسخگو هستیم.

 • با سلام و تشکر. کسی کاراموز وکالت باشه و کاراموزیش ابطال شده باشه یعنی پروانه کاراموزیش. اگه ازمون قضاوت یا سردفتری و…شرکت کرده باشه ، براش تو مراحل گزینش و استعلامات مشکلی پیش نمی اد؟

  • درود بر شما
   دلیل ابطال پروانه کارآموزی اهمیت زیادی داره و در مواردی این امکان وجود داره که در مراحل استعلامات و گزینش براتون مشکل ایجاد کنه

 • سلام
  سه سال پیش منو برای پرسش یه سری سوالات راجع به مربیمون که خانم هم بود و به جرم اخفال بچه های مردم دستگیر شده بود بردن نیروی انتظامی و اونجا یه سری سوال ازم پرسیدن و اظهارات بنده رو همراه با امضا و اثر انگشت دریافت کردند و الان نگران قضیه سو پیشینه اش هستم. زندان و بازداشتگاهی هم در کار نبود فقط چند تا سوال!
  اگه میشه لطفاً راهنمایی کنید

 • با سلام خدمت شما
  سال ۹۵ اقدام به گرفتن دسته چک میکنم ۱۰ برگ از بانک میگرم و امضا میزنم چک ها خرج میشه( با آگاهی خودم).چک ها همه وصول میشه.
  بعد دسته چک بعدیو به دلیل اشنا بودن با متصدی بانک همکار پدرم از بانک دریافت میکنن و پدرم تمام برگه ها رو امضا میزنن و پشت نویسی چک توسط همکار پدرم صورت میگیره ،من هیچ خبری از دسته چک بعدی نداشتم
  الان اون چک ها رو همکار پدرم دادن به مادرشون و مادر ایشون از من شکایت کردن برای پرداخت اون مبلغ ها
  الان تکلیف من چیه وقتی من روحمم خبر نداره از این موضوع
  الان من سو پیشینه دارم؟یا اگر بخوام جایی برای ازمون استخدامی اقدام کنم به مشکل برمیخورم؟
  تو رو خدا راهنماییم کنین چه برسر پدرم و خودم میاد

  • درود بر شما
   پاسخ اول: با توجه به ایرادی که در صدور چکها وجود داره و شما که صاحب دسته چک و شماره حساب هستین چکها رو امضاء نکردین در نتیجه مسئولیتی در قبال تامین وجه و پاس کردن چک ها ندارین و همین موضوع که شما چک ها رو امضاء نکردین در دادگاه و همچنین با نظر کارشناس خط و امضاء قابل اثبات هست، اما پدرتون مرتکب جعل امضاء شده و با شکایت دارنده چک مورد تعقیب کیفری قرار میگیره
   پاسخ دوم: موضوعی که فرمودین براتون سوء پیشینه کیفری ایجاد نکرده

 • سلام. کسانی که مشمول محرومیت دایم از وکالت بشن به مفهوم اینه که حق شرکت مجدد در ازمون وکالت رو ندارن یا به این مفهومه که صرفا پروانه وکالت فعلیشون اعتبار نداره و با شرکت مجدد در ازمون حق وکالت دوباره رو به دست می ارن؟

  • درود بر شما
   شخصی که بصورت دائم از شغل وکالت محروم شده دیگه حتی با قبولی مجدد در آزمون وکالت هم نمیتونه وکالت کنه و در مرحله استعلام رد میشه

 • سلام چند وقت پیش منو با نیم لیتر مشروب گرفتن بعد فرستادن دادگاه تعلیق ۶ ماهه بهم دادن تموم شد . ازم تو کلانتری عکس انداختن اثر انگشت گرفتن ایا دیگه نمیتونم استخدامی دولتی شرکت کنم من الان سو پیشینه دارم ؟

 • سلام از من به مقدار نا چیز مواد مخدر(گل) گرفتن که برای خودم نبوده ولی تو دست من نبوده بعد منو بردن کلانتری یه سری چیزا امضا کردم و ازم هم تعهد گرفتن بعد آزادم کردن الان من سو .یشینه کیفری دارم؟

 • سلام.ببخشیدجندوقت پیش به ۲کیلوزعفرون خریدم ازیه نفری وبعد۳ماه که رفتم بفروشم تقلبی درامدزعفرون ها.وبعدکلانتری امدورفتم دادگاه.واینکه من ازاون طرف شکایت کردم بجرم کلاهبرداری.حالاچونکه ازمن زعفرون هاروگرفتن وفعلادرحال رفتن دادگاه هستم وخیلی استرس دارم وشباخوابم نمیبره.اگه داداگاه منومحکوم کنه.من میتونم تواستخدامیاشرکت کنم یاازمون نظام مهندسی شرکت کنم.ایابرام سوع پیشینه کیفری حساب میشه.

 • با سلام ، من ۳ سال و نیم پیش در خدمت سربازی بودم و همون موقع که سرباز بودم ، ۱.۵ لیتر مشروب بردم پادگان ازم گرفتن و منو به دادسرای نظام فرستادن ، اونجا محکوم شدم به ۱۰ روز حبس در زندان ، که البته ۲۴ ساعت در زندان بودم بعد با وثیقه آزاد شدم ، بعد از چند وقت که مشغول خدمتم بودم محکوم شدم به ۹ ضربه شلاق و ۲۰۰ هزار تومان جریمه نقدی ، میخاستم بدونم الان برای کار در شرکت این سابقه در سوء پیشینه من ثبت شده یا ن ؟ البته من یک سال و نیم پیش برای گرفتن پروانه کسب اقدام کردم که تو برگه سو پیشینه ثبت شده شرب خمر ، ولی پیش دادستان رفتم و برام نوشت موثر نیست و تونستم جواز بگیرم ولی الان دیگه که به دادستانی مربوط نمیشه آیا سوء پیشینه من پاک شده یا ن ؟ زود جواب بدید ممنون میشم ..

نظر خود را ارسال کنید:

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد