موارد انحلال گروه اقتصادی

  • 5 دی 1396
  • محسن شیخ ها
  • 0 پرسش و پاسخ

موارد انحلال گروه اقتصادی   در مقاله پیش رو به تشریح موارد انحلال گروه اقتصادی و همچنین تفاوتهای این گروه با شرکت مدنی پرداخته ایم موارد انحلال گروه اقتصادی : گروه اقتصادی در موارد زیر منحل می شود: 1) اولین مورد از موارد انحلال گروه اقتصادی اتمام مدت است. 2) دومین مورد از موارد انحلال، […]

موارد انحلال گروه اقتصادی

 

در مقاله پیش رو به تشریح موارد انحلال گروه اقتصادی و همچنین تفاوتهای این گروه با شرکت مدنی پرداخته ایم

موارد انحلال گروه اقتصادی : گروه اقتصادی در موارد زیر منحل می شود:

1) اولین مورد از موارد انحلال گروه اقتصادی اتمام مدت است.
2) دومین مورد از موارد انحلال، فوت یکی از اعضاء حقیقی است مگر در قرارداد تشکیل خلاف آن مقرر شده باشد که:
الف) در صورت فوت، حقوق و تعهدات عضو متوفی به وراث او می رسد. 
ب) مقرر شده است که در صورت فوت، عضو متوفی از گروه خارج شده وگروه بین سایر اعضاء باقی می ماند .
3) سومین مورد از موارد انحلال، حجر یکی از اعضاء حقیقی است مگر در قرارداد تشکیل خلاف آن مقرر شده باشد.
بدین نحو که ممکن است در قرارداد مقرر شده باشد که:
الف) در صورت حجر ، قیم به نمایندگی عضو محجور، عهده دار تصمیمات لازمه خواهد بود.
ب) مقرر شده باشد که در صورت فوت ، عضو متوفی از گروه خارج شده و گروه اقتصادی بین سایر اعضاء باقی می ماند .
4) چهارمین مورد از موارد انحلال گروه، ممنوعیت قانونی یکی از اعضاء حقیقی است مگر در قرارداد تشکیل خلاف آن مقرر شده باشد.
ممنوعیت قانونی یکی از اعضاء حقیقی ممکن است به واسطه اموری مانند ورشکستگی یا مجازات های تکمیلی یا تبعی باشد.
توجه داشته باشید که شرکاء می توانند مقرر کنند که در صورت ورشکستگی یکی از اعضاء حقیقی یا ممنوعیت او از حضور در گروه اقتصادی، این گروه بین سایر اعضاء به فعالیت خود ادامه دهد.
5) پنجمین مورد ورشکستگی یا انحلال یکی از اعضاء حقوقی است مگر در قرارداد تشکیل خلاف آن مقرر شده باشد.
شرکاء می توانند مقرر کنند که در صورت ورشکستگی یا انحلال یکی از اعضاء حقوقی، گروه اقتصادی بین سایر اعضاء به فعالیت خود ادامه دهد.
6) ششمین مورد از موارد انحلال گروه در صورت تقسیم کردن بر طبق قواعد قانون مدنی است.
7) هفتمین مورد از موارد انحلال گروه ، در صورت تلف شدن تمام مال شرکت است.

 

گروه اقتصادی با شرکت مدنی چه تفاوت هایی دارد؟

1) در گروه مدت همیشه باید محدود و مشخص باشد، در حالیکه شرکت های تجاری می توانند با تعیین مدت یا بدون تعیین مدت تشکیل گردند.
2) برخلاف شرکت های تجاری که تشکیل شرکت مقدم بر ثبت است، تشکیل گروه اقتصادی منوط به ثبت آن است .
3) در شرکت های تجاری فوت یا حجر شرکاء حقیقی یا انحلال شرکاء حقوقی یا ورشکستگی شرکاء علی الاصول موجب انحلال شرکت تجاری نیست، اما در گروه اقتصادی هر یک از این موارد موجب انحلال است .
4) قانون گذار شیوه اداره آن را به تراضی شرکاء واگذار کرده است و برخلاف شرکت های تجاری برای نحوه اداره گروه اقتصادی قواعد مفصلی ذکر نکرده است.

 

پیوند: موسسه حقوقی مشهور ، گروه اقتصادی چیست؟

 

 

شما هم نظر خود را در مورد این مقاله ثبت کنید بدون دیدگاه