لطفا منتظر بمانید

ثبت شرکت مشهور تخصصی ترین مرکز ثبتی و حقوقی در ایران

اعتراض به ثبت علائم تجارتی

2017-08-27
محسن شیخ ها
اعتراض به ثبت علائم تجارتی

اعتراض به ثبت علائم تجارتی ثبت شرکت [caption id="attachment_458" align="aligncenter" width="420"] اعتراض به ثبت علائم تجارتی[/caption]    "ثبت شرکت وثبت علائم تجارتی " قانون ثبت علائم   با توجه به ماده ی اول قانون ثبت علائم  و اختراعات مصوب اول تیر ماه 1310 شمسی: (علامت تجارتی عبارت از هر قسم علامتی می باشد که اعم از نقش، تصویر، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفافه و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی، تجارتی یا فلاحتی اختیار می شود). در عصر کنونی شایع ترین علامت های تجارتی که کلمه می باشد، در قانون ذکر نشده است اما تصریح می شود که کلمه هم قادر است به عنوان علامت تجارتی انتخاب و ثبت شود. با در نظر گرفتن تعریف بالا مشخص می شود که «علامت تجارتی» یا «مارک» معرف نوع کالا و محصول تجارتی و صنعتی و فلاحتی است. " علامت تجارتی یا علامت صنعتی " بنابراین علامت تجارتی یا علامت صنعتی، علامتی می باشد برای معرفی و مشخص کردن کالاها و محصولات مورد استفاده ق...

ثبت شرکت و انواع شرکت ها در ایران

2017-08-25
محسن شیخ ها
ثبت شرکت و انواع شرکت ها در ایران

ثبت شرکت و انواع شرکت ها در ایران انواع شرکت ها در ایران ثبت شرکت sherkat [caption id="attachment_447" align="aligncenter" width="571"] ثبت شرکت[/caption]     ماده ی 20 قانون تجارت ، شرکت های تجارتی را به 7 نوع تقسیم نموده است : 1) شرکت سهامی 2) شرکت با مسئولیت محدود 3) شرکت تضامنی 4) شرکت مختلط غیر سهامی 5) شرکت مختلط سهامی 6) شرکت نسبی 7) شرکت تعاونی تولید و مصرف ” ثبت شرکت  خود را به مشاوران و  سایت ما بسپارید “ شرکت های ذکر شده در بالا را به اعتبار روابط شرکا با یکدیگر و در برابر اشخاص ثالث می توان به چهار طبقه تقسیم نمود:   1- شرکت هایی که در آن مسئولیت شرکا تنها محدود به سرمایه بوده و اضافه بر آن شرکا به هیچ وجه مسئولیتی ندارند  ،  مانند شرکت سهامی و شرکت با مسئولیت محدود. 2- شرکت هایی که شرکا در برابر طلبکاران و اشخاص خارج  ضمانت هم دارند،  مانند شرکت های تضامنی و نسبی 3- شرکت هایی که از امتزاج دو نوع شرکت تشکیل می شوند،  مانند شرک...

آیا خودمان می توانیم ثبت شرکت نماییم؟

2017-08-21
محسن شیخ ها
آیا خودمان می توانیم ثبت شرکت نماییم؟

آیا خودمان می توانیم ثبت شرکت نماییم؟ شرایط تاسیس شرکت ثبت شرکت   [caption id="attachment_420" align="aligncenter" width="391"] ثبت شرکت[/caption]   فعالیت های تجاری در زمان معاصر ، میزان   بسیار گسترده تر از قبل گردیده و بخش زیادی از این فعالیت ها در قالب شرکت های تجاری صورت میگیرد.قانون مدنی در ماده ی 571شرکت را اینگونه تعریف می کند:شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئ واحد به نحو اشاعه. بایددرنظرداشته باشیدکه شرکت تجاری در قانون تجارت تعریف نشده ، بلکه فقط اقسام آن شمرده شده است که بااستفاده ازمبانی واصول حقوقی، دکترین و نظرات اساتید برجسته علم حقوق وروحقان ونمیتوان ی مشرکت تجاری رااین چنین تعریف کنیم: شرکت تجاری عبارت از آن است که بر اساس قرارداد، دو یا چند نفر هر کدام مقداری سرمایه می گذارند و با آن عملیات تجاری انجام می دهند و سود و زیان به دست آمده را تقسیم می کنند. شرکت های تجاری شرکت هایتجاری اختیاری بوده و در نتیجه ی...

تفاوت ثبت شرکت و ثبت برنددرچیست؟

2017-08-19
محسن شیخ ها
تفاوت ثبت شرکت و ثبت برنددرچیست؟

تفاوت ثبت شرکت و ثبت برنددرچیست؟ ثبت شرکت و ثبت برند ثبت شرکت  ” ثبت شرکت و ثبت برند ” ثبت شرکت درکشورعزیز ما ایران ، ثبت شرکت و تلویحاً نام آن ها بر عهده ی اداره ی ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری است و ثبت علائم تجاری  ، طرح های صنعتی و اختراعات بر عهده ی اداره ی مالکیت های صنعتی است . تصدی امور مربوط به مالکیت صنعتی و همچنین نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی و اتحادیه های مربوط به کنوانسیون های زیر مجموعه ،برعهدهی سازمان ثبت اسنادواملاک است که اداره ی مالکیت صنعتی به عنوان زیر مجموعه سازم ان ثبت واسناد واملاک کشور مسئولیت ثبت موضوعات مالکیت صنعتی اعم از اختراع ، علامت ، علامت جمعی و طرح صنعتی را عهده دار می باشد. نسبت دادن واژه ی "صنعتی" از این سو  است که به صورت معمول اختراع جنبه ی صنعتی دارد و علامت های تجاری نیز بر روی کالاهای صنعتی الصاق می شوند و معرف محصولات ناشی از تولیدات صنعتی هستند. در حال حاضر اداره ی م...

اطلاعات مورد نیاز برای ثبت علامت تجاری

2017-08-17
محسن شیخ ها
اطلاعات مورد نیاز برای ثبت علامت تجاری

ثبت علامت تجاری       ثبت علامت تجاری و رقابت در بازار کسب و کار   امروزه با توجه به بیشتر شدن میزان رقابت در بازار کسب و کار موجب توجه صاحبین مشاغل  به ماندگاری در بازار و علاوه برآن باعث تمایل بیش از پیش ایشان به ماندگاری در اذهان مشتریان شده است و در این راستا یکی از مهمترین نکات ایجاد وجه تمایز از سایر رقبا و ماندگاری در صحنه رقابت ثبت علامت تجاری یا همان ثبت برند می باشد.   علامت تجاری به معنای انتخاب  نام یا طراحی نشانه ایی خاص جهت معرفی فعالیت های یک مجموعه است. علامتی که به صورت گویا در حافظه بصری افراد باقی می ماند به عنوان شناسه معرفی محصول و یا خدمات یک شخص یا یک مجموعه به جامعه می باشد.   در مواردی که این نشانه درست و حرفه ای  انتخاب، طراحی  و ثبت شده است حتی نسبت به نام مجموعه ماندگاری عمیق تر و طولانی تری داشته است به عنوان مثال شرکت اپل که امروزه برای همگان نامی آشناست دارای علامت یا لوگویی است که شاید حتی از نام آن مشهور ت...

مراحل ثبت شرکت تضامنی و مدارک مورد نیاز آن

2017-08-15
محسن شیخ ها
مراحل ثبت شرکت تضامنی و مدارک مورد نیاز آن

ثبت شرکت تضامنی   [caption id="attachment_3556" align="alignnone" width="1280"] مراحل ثبت شرکت تضامنی[/caption] دانستنی های مهم شرکت تضامنی   ۱- شرکت تضامنی یکی از انواع هفت گانه شرکت های تجاری است.    ۲- شرکت تضامنی صرف نظر از نوع فعالیت آن، تجاری به شمار می آید.   ۳- در مورد این شرکت شخصیت و اعتبار شرکاء بسیار کلیدی و قابل اهمیت می باشد و در توضیحاتی که در ادامه بیان می کنیم متوجه اهمیت این امر خواهید شد.   ۴- طبق ماده ۱۱۶ قانون تجارت شرکت های تضامنی به  شرکت هایی گفته می شودکه در تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل شده است. ۵- در صورت عدم کفایت سرمایه شرکتبرای پرداخت بدهی های آن، هر یک از شرکاء مسئول پرداخت کلیه دیون و تعهدات شرکت می باشند و در صورتی که مابین شرکاء قرار دادی غیر از این بسته شود از نظر قانون در مقابل اشخاص ثالث ارزشی ندارد ( و البته در بین خود شرکا دارای ارزش و اعتبار قانونی است ) و ...

شرایط ثبت شرکت در ترکیه و مزایای آن چیست؟

2017-08-13
محسن شیخ ها
شرایط ثبت شرکت در ترکیه و مزایای آن چیست؟

شرایط ثبت شرکت در ترکیه و مزایای آن چیست؟ در نظر داشته باشید که ثبت شرکت در این کشور برای شما نیاز شروع هر نوع فعالیت اقتصادی است ثبت شرکت           [caption id="attachment_348" align="aligncenter" width="1090"] ثبت شرکت[/caption]   “  ثبت شرکت خود را به ما بسپارید تلفن : ۸۸۲۱۴۸۲۱ (۰۲۱) " رقابت بین المللی تجارت اگرشما درفکر ورود به عرصه رقابت بین المللی تجارت هستیداز میان کشورهای همسایه ایران ، کشور ترکیه به صورت قطع به یقین یکی از بهترین مقصد های خوب برای شما می باشد، رشد مناسب تجاری و اقتصادی این کشور در سالهای گذشته مورد توجه بسیاری از تجار و فعالان عرصه اقتصادیکشورمان بوده است. همچنین موقعیت خاص جغرافیایی آسیایی، اروپایی این کشور برای تجارت بین المللی یک امکان خاص رافراهم کرده است.   در کشور ترکیه شما به آسانی می توانید  کالاهایو اجناس موردنیازخودراازکشورهایمختلف خریداری کرده، وجه آن رابه شرکت فروشنده پرداخت کنید و از فروشندهبخواهیدتا...

تفاوت های شرکتهای تجاری و شرکت های مدنی

2017-08-11
محسن شیخ ها
تفاوت های شرکتهای  تجاری و شرکت های مدنی

تفاوت های شرکتهای  تجاری و شرکت های مدنی در قانون تجارت ایران معنایی از شرکت تجاری به چشم نمی خورد. ثبت شرکت         [caption id="attachment_343" align="aligncenter" width="1104"] ثبت شرکت[/caption]   “  ثبت شرکت خود را به ما بسپارید تلفن : ۸۸۲۱۴۸۲۱ (۰۲۱) " ثبت شرکت در قانون تجارت ایران تعریف ومعنایی از شرکت تجاری به چشم نمی خورد. اما برخی از حقوقدانان با توجه به چارچوب و قوانین حقوقی موجود ،تعاریف مختلف و متعددی از شرکت تجاری پیشنهاد کرده اند ، من جمله دکتر ستوده تهرانی از اساتید برجسته حقوق در این باره می نویسد: شرکت تجاری عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر ایجاد می  شودکه درآن سازمان هر یک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین قرار می دهند تا مبادرت به عملیات تجاری نموده و منافع و زیان های حاصله را در بین خود تقسیم کنند. دکتر اسکینی از حقوقدانان معاصر نیز این نوع تعریف را از شرکت تجاری را بیان کرده است: شرکت تجاری ،قراردادیا...

راهنمای کامل ثبت شرکت پیمانکاری در ایران

2017-08-09
محسن شیخ ها
راهنمای کامل ثبت شرکت پیمانکاری در ایران

ثبت شرکت پیمانکاری   ثبت شرکت پیمانکاری یکی از پر متقاضی ترین و محبوب ترین شرکت هایی هستند که در سال های اخیر در کشورمان به ثبت رسیده و به فعالیت می پردازند و شاید بتوان از دلایل مهم محبوبیت و پر متقاضی بودن ثبت شرکت پیمانکاری به درآمد بسیار خوب این شرکت ها، وجود بازار کار داخلی و خارجی و همچنین وجود نیروی کار متخصص و متعهد ایرانی اشاره نمود.   شاید برای شما این موضوع جالب باشد که کشور ما یکی از سه کشور اول دنیا در زمینه تولید مهندس است. مهندسانی که از دانشگاه ها در مقاطع تحصیلی مختلف فارغ التحصیل می شوند و پا به بازار کار و فعالیت می گذارند.   برخی از فارغ التحصیلان رشته های مهندسی، خصوصا رشته هایی همچون عمران، راه سازی، آب و فاضلاب، سد سازی، تاسیسات و برق، چشم به استخدام شدن در شرکت های دولتی و خصوصی ندارند، بلکه تمایل دارند خودشان کارآفرین باشند و به همین منظور با یک یا چند نفر از دوستان و آشنایان خود اقدام به ثبت شرکت پیمانکاری می نما...

ثبت شرکت عمرانی و بررسی صفر تا 100 مراحل، شرایط، مدارک و هزینه ها

2017-08-01
محسن شیخ ها
ثبت شرکت عمرانی و بررسی صفر تا 100 مراحل، شرایط، مدارک و هزینه ها

ثبت شرکت عمرانی   یکی از پر متقاضی ترین موضوع ثبت شرکت در کشور ما ثبت شرکت عمرانی است و از میان شرکتهای متعدد با موضوعات گوناگونی که در ایران به ثبت می رسد ، ثبت شرکت عمرانی از جذابیت های فراوانی برخوردار است که در ادامه به مهمترین دلایل جذابیت های آن اشاره می کنیم.   قبل از هرچیز لازم به ذکر است چنانچه تصمیم به ثبت شرکت عمرانی و یا ثبت شرکت با هر موضوع دیگری دارید، می توانید ضمن تماس با موسسه حقوقی مشهور از مشاوره های تخصصی و کاملا رایگان کارشناسان مجرب ما بهره مند گردید  43000430-021   [caption id="attachment_4815" align="alignnone" width="1280"] ثبت شرکت عمرانی[/caption] مهمترین دلایل جذابیت ثبت شرکت عمرانی در ایران   1) از مهم ترین دلایل تعداد بالای ثبت شرکت عمرانی در کشورمان، خیل عظیم فارغ التحصیلان مقاطع مختلف دانشگاهی در رشته عمران و گرایشهای متنوع و مختلف آن و همچنین رشته های برق ، مکانیک و... است و جالب است بدانید که ایران یکی از...

phone برای تماس کلیک کنید ۰۲۱-۴۳۰۰۰۴۳۰