راهنمای جامع رتبه بندی شرکت و اخذ گرید شرکت ها

تیر 4, 1396
Mashhoor.ir
راهنمای جامع رتبه بندی شرکت و اخذ گرید شرکت ها

رتبه بندی و اخذ گواهینامه تایید صلاحیت (گرید)   رتبه بندی و گرید شرکت ها به چه معناست؟ برای انجام هر فعالیت و معامله مهمی معمولا طرف های معامله برای سنجش توانایی و اعتبار طرف مقابل خود اقدام به تحقیق و بررسی می نمایند تا با کمترین ریسک و با بالاترین درصد اطمینان و موفقیت اقدام به معامله نمایند. یکی از بهترین روش های سنجش اعتبار و توانایی که در مورد اشخاص حقوقی مانند شرکت ها و موسسات و طبق آئین نامه و دستور العمل مصوب صورت می پذیرد، رتبه بندی شرکت ها و اخذ گرید است.     [caption id="attachment_2648" align="alignnone" width="815"] رتبه بندی شرکت و اخذ گرید شرکت ها[/caption]   بسیاری از شرکت های بزرگ خصوصی و تقریبا تمامی شرکت های دولتی که برای انعقاد قرارداد و واگذاری پروژهای خود برای اجرا یا مشاوره اقدام به برگزاری مناقصه می نمایند، علاوه بر قیمت های پیشنهادی شرکت ها جهت انجام پروژه های مورد نظر، به موارد مهم دیگری که در برخی مواقع حتی از ق...