لطفا منتظر بمانید

ثبت شرکت مشهور تخصصی ترین مرکز ثبتی و حقوقی در ایران

اداره تصفیه امور ورشکستگی

2017-12-29
محسن شیخ ها
اداره تصفیه امور ورشکستگی

اداره تصفیه امور ورشکستگی اداره تصفیه امور ورشکستگی اداره تصفیه دارای احکام و اوصاف ذیل است : 1) تشکیل این اداره: در هر حوزه دادگاه شهرستان که وزارت دادگستری مقتضی بداند اداره تصفیه برای رسیدگی به امور ورشکستگی تاسیس می نماید. 2) کارمندان این اداره: این اداره به قدر لزوم کارمند خواهد داشت . رییس و کارمندان این اداره ممکن است از بین کارمندان قضایی یا اداری یا از غیر کارمندان دولت انتخاب شوند. 3) رد کارمندان این اداره: موارد رد رییس و قائم مقام او و کارشناسان اداره تصفیه همان است که در خصوص رد دادرس در قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده و در صورتی که کارمندی این ایراد را موجه بداند، رییس این اداره به کارمند دیگری را برای انجام امور ماموریت می دهد و چنانچه کارمند ایراد رد کند قبول یا رد ایراد بسته به نظر رییس است. در مواردی که کارمند خود را مردود می داند از انجام هرگونه اقدامی خودداری می کند و مراتب را به رییس اطلاع می دهد و پس از آن اوامر و دست...

phone برای تماس کلیک کنید ۰۲۱-۴۳۰۰۰۴۳۰