نمونه کامل اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود

اسفند ۱۴, ۱۳۹۶
تحریریه مشهور
نمونه کامل اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود

نمونه کامل اساسنامه شركت با مسئوليت محدود بسمه تعالی     ماده 1. نام و نوع شركت: شركت ......................................................... (با مسئوليت محدود) .   ماده 2. موضوع شرکت:   ماده 3. مركز اصلي شركت:  کد پستی:  تبصره: هيئت مديره مي تواند مركز شركت را به هر كجا كه صلاح و مصلحت بداند منتقل و يا شعبی را تأسيس نمايد.   ماده 4. سرمايه شركت ..................... ریال نقدی و مبلغ 0 ریال غير نقدي.   ماده 5. مدت شركت: از تاريخ ثبت بمدت نامحدود / نامحدود از تاریخ .................. لغایت تاریخ .....................   ماده 6. تابعيت شركت: تابعيت شركت   ایرانی    است.  ماده 7. دعوت براي تشكيل مجامع عمومي توسط هر يك از اعضاء هيئت مديره يا مديرعامل و يا احدي از شركاء به وسيله دعوتنامه كتبي از طريق پست سفارشي و يا درج آگهي در يكي از جرايد كثيرالانتشار بعمل خواهد آمد، فاصله بين دعوت تا تشكيل مجمع حداقل ده روز و حداكثر 40 روز خواهد بود.  تبصر...

نمونه کامل و دقیق اساسنامه شرکت سهامی خاص

اسفند ۱۰, ۱۳۹۶
تحریریه مشهور
نمونه کامل و دقیق اساسنامه شرکت سهامی خاص

نمونه کامل و دقیق اساسنامه شرکت سهامی خاص   بسمه تعالی   بخش اول نام ـ  موضوع ـ  مدت و مرکز اصلی شرکت   ماده 1ـ نام شرکت عبارت است از:  شرکت ............................................................... (سهامی خاص)   ماده 2ـ موضوع فعالیت شرکت عبارت است: نکته: یکی از مهمترین بخش های اساسنامه هر شرکتی مانند اساسنامه شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت شرکت است که باید برای تنظیم آن دقت لازم را به عمل بیاورید. ماده 3ـ مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود/محدود تعیین شده است .   ماده 4ـ مرکز اصلی شرکت و شعبه های آن مرکز اصلی شرکت: کدپستی:  تبصره:  هیأت مدیره می تواند مرکز قانوني شرکت را به هر کجا که صلاح و مصلحت بداند منتقل و یا شعبه هایی را تأسیس نماید. نکته: در اساسنامه شرکت سهامی خاص قرار دادن این تبصره به تصمیم شما بستگی دارد و الزامی نیست. بخش دوم سـرمایه و سهـام   ماده5ـ سرمایه ................... ریال منقسم به ............. سهم بانام/بی نام ...