آموزش تصویری نحوه استعلام شماره ثبت شرکت ها

آبان ۲, ۱۳۹۷
تحریریه مشهور
آموزش تصویری نحوه استعلام شماره ثبت شرکت ها

شماره ثبت شرکت چیست؟   شماره ثبت شرکت شماره ای انحصاری است که از سوی مرجع ثبتی به اشخاص حقوقی اعم از شرکت ها و موسسات غیرتجاری، پس از ثبت نهایی آنها تعلق می گیرد تا از طریق آن از یکدیگر متمایز شوند.   برای اینکه اطلاع پیدا نمایید که شرکت یا موسسه مورد نظرتان به صورت رسمی به ثبت رسیده است یا خیر، همچنین برای استعلام وضعیت شخصیت حقوقی مورد نظرتان، می توانید نسبت به استعلام شماره ثبت و شناسه ملی شخصیت حقوقی فوق اقدام نمایید.   برای سهولت هرچه بیشتر این استعلام، در ادامه نحوه استعلام شماره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری را بصورت کاملا ساده و تصویری آموزش داده ایم.   آموزش تصویری استعلام شماره ثبت شرکت ها   ۱- جهت استعلام شماره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری باید ابتدا به وبسایت مربوطه به آدرس http://www.ilenc.ir مراجعه نمایید. (تصویر اول)   [caption id="attachment_4071" align="alignnone" width="1280"] (تصویر اول)[/caption]   ۲- همانطور که در ...