مدارک، مراحل و اطلاعات مهم ثبت انحلال شرکت

اسفند 28, 1396
Mashhoor.ir
مدارک، مراحل و اطلاعات مهم ثبت انحلال شرکت

مدارک، مراحل و اطلاعات مهم ثبت انحلال شرکت   انحلال شرکت به چه معناست؟ انحلال شرکت به معنی از بین رفتن، برچیده شدن و تعطیل شدن شرکت است. هنگامی که دو یا چند نفر سرمایه، تخصص، انرژی، کار، اندیشه و زمان خود را در قالب شرکت با یکدیگر تجمیع می کنند و اقدام به تشکیل و ثبت شرکت می نمایند در واقع یک شخصیت حقوقی جدید به نام شرکت یا موسسه را بوجود می آورند. اما این شرکت و موسسه ممکن است پس از مدتی و بنا به دلایل گوناگونی بصورت اختیاری و یا قهری به پایان دوران فعالیت خود برسد و منحل شود که با توجه به مواد گوناگونی از قانون تجارت که هر کدام اختصاص به نوع خاصی از شرکت ها اعم از شرکت با مسئولیت محدود ، شرکت سهامی خاص، شرکت تضامنی، شرکت تعاونی و غیره دارند، این منحل شدن باید به مرجع ثبت شرکت ها اعلام شده و پس از به ثبت رسیدن به عموم مردم نیز اعلام گردد. شرکت های تجاری چگونه منحل می شوند؟ بطور کلی انحلال شرکتها از چند طریق صورت می گیرد. انحلال شرکتها یا...