لطفا منتظر بمانید

ثبت شرکت مشهور تخصصی ترین مرکز ثبتی و حقوقی در ایران

اوصاف اوراق مشارکت

2017-12-24
محسن شیخ ها
اوصاف اوراق مشارکت

اوصاف اوراق مشارکت     در ذیل میخوانید که اوصاف اوراق مشارکت چیست و شرایط صدور آن کدام است؟ اوصاف اوراق مشارکت :    1) اوراق مشارکت ، در شمار اوراق بهادار هستند. 2) ممکن است مانند سهام، با نام یا بی نام باشند. 3) دارای قیمت اسمی مشخص هستند. 4) دارای مدت معین (سر رسید معین) هستند. 5) دارندگان این اوراق به نسبت قیمت اسمی اوراق خریداری شده و مدت زمان مشارکت، در سود حاصل از اجرای طرح مربوطه شریک خواهند بود.   شرایط صدور اوراق مشارکت توسط دولت: 1) انتشار اوراق مشارکت از طرف دولت صرفا برای تامین منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرح های عمرانی انتفاعی دولت مجاز است.  2) صدور این اوراق به میزانی مجاز است که در قوانین بودجه سالانه کل کشور پیش بینی می شود. 3) تضمین باز پرداخت اصل و سود علی الحساب و سود تحقق یافته این قبیل اوراق توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به عمل خواهد آمد.   شرایط صدور اوراق مشارکت توسط سایر دستگاه ها: بغیر از دولت، اگر سایر دست...

اوراق مشارکت

2017-12-23
محسن شیخ ها
اوراق مشارکت

اوراق مشارکت در متن پیش رو ابتدا به تعریف اوراق مشارکت میپردازیم، مهمترین تفاوت های آن را با اوراق قرضه بررسی می کنیم، نهاد ها و سازمان ها و شرکت های مجاز به صدور اوراق مشارکت را نام می بریم و در انتها نیز موارد صدور اوراق مذکور را شرح می دهیم. از شما دعوت می کنیم با ما همراه باشید.   تعریف اوراق مشارکت می توان آنها را در شمار اسناد تجاری به معنای عام کلمه در نظر گرفت. اوراقی هستند که به موجب آن، شخص سرمایه گذار بخشی  از سرمایه مورد نیاز سرمایه پذیر را برای اجرای پروژه هایش تامین می کند و بر اساس توافق طرفین، در سود و زیان شریک می شود و در پایان هر دوره مالی، پس از کسر هزینه ها، سود به دست آمده بر حسب نسبت هایی که در قرارداد توافق شده، بین صاحب سرمایه (سرمایه گذار) و عامل اقتصادی (سرمایه پذیر) تقسیم می شود.   کدام نهادها و شرکت ها مجاز به صدور اوراق مشارکت هستند؟ 1) دولت 2) شرکت های دولتی 3) شهرداری ها 4) سایر موسسه ها و نهادهای عمومی غیر...

phone برای تماس کلیک کنید ۰۲۱-۴۳۰۰۰۴۳۰