لطفا منتظر بمانید

ثبت شرکت مشهور تخصصی ترین مرکز ثبتی و حقوقی در ایران

اوصاف اوراق مشارکت

2017-12-24
محسن شیخ ها
اوصاف اوراق مشارکت

اوصاف اوراق مشارکت     در ذیل میخوانید که اوصاف اوراق مشارکت چیست و شرایط صدور آن کدام است؟ اوصاف اوراق مشارکت :    1) اوراق مشارکت ، در شمار اوراق بهادار هستند. 2) ممکن است مانند سهام، با نام یا بی نام باشند. 3) دارای قیمت اسمی مشخص هستند. 4) دارای مدت معین (سر رسید معین) هستند. 5) دارندگان این اوراق به نسبت قیمت اسمی اوراق خریداری شده و مدت زمان مشارکت، در سود حاصل از اجرای طرح مربوطه شریک خواهند بود.   شرایط صدور اوراق مشارکت توسط دولت: 1) انتشار اوراق مشارکت از طرف دولت صرفا برای تامین منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرح های عمرانی انتفاعی دولت مجاز است.  2) صدور این اوراق به میزانی مجاز است که در قوانین بودجه سالانه کل کشور پیش بینی می شود. 3) تضمین باز پرداخت اصل و سود علی الحساب و سود تحقق یافته این قبیل اوراق توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به عمل خواهد آمد.   شرایط صدور اوراق مشارکت توسط سایر دستگاه ها: بغیر از دولت، اگر سایر دست...

phone برای تماس کلیک کنید ۰۲۱-۴۳۰۰۰۴۳۰