لطفا منتظر بمانید

ثبت شرکت مشهور تخصصی ترین مرکز ثبتی و حقوقی در ایران

تفاوت ثبت شرکت و ثبت برنددرچیست؟

2017-08-19
محسن شیخ ها
تفاوت ثبت شرکت و ثبت برنددرچیست؟

تفاوت ثبت شرکت و ثبت برنددرچیست؟ ثبت شرکت و ثبت برند ثبت شرکت  ” ثبت شرکت و ثبت برند ” ثبت شرکت درکشورعزیز ما ایران ، ثبت شرکت و تلویحاً نام آن ها بر عهده ی اداره ی ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری است و ثبت علائم تجاری  ، طرح های صنعتی و اختراعات بر عهده ی اداره ی مالکیت های صنعتی است . تصدی امور مربوط به مالکیت صنعتی و همچنین نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی و اتحادیه های مربوط به کنوانسیون های زیر مجموعه ،برعهدهی سازمان ثبت اسنادواملاک است که اداره ی مالکیت صنعتی به عنوان زیر مجموعه سازم ان ثبت واسناد واملاک کشور مسئولیت ثبت موضوعات مالکیت صنعتی اعم از اختراع ، علامت ، علامت جمعی و طرح صنعتی را عهده دار می باشد. نسبت دادن واژه ی "صنعتی" از این سو  است که به صورت معمول اختراع جنبه ی صنعتی دارد و علامت های تجاری نیز بر روی کالاهای صنعتی الصاق می شوند و معرف محصولات ناشی از تولیدات صنعتی هستند. در حال حاضر اداره ی م...

phone برای تماس کلیک کنید ۰۲۱-۴۳۰۰۰۴۳۰