لطفا منتظر بمانید

ثبت شرکت مشهور تخصصی ترین مرکز ثبتی و حقوقی در ایران

 تفاوت مشاعات و مشترکات ساختمان در چه مواردی است؟

2020-03-15
محسن شیخ ها
 تفاوت مشاعات و مشترکات ساختمان در چه مواردی است؟

تفاوت مشاعات و مشترکات ساختمان   مشاعات ساختمان و مشترکات ساختمان دو لفظی هستند که در ظاهر با هم شباهت دارند امّا در واقع و در مفهوم دارای تفاوت هایی هستند که در ادامه با هم بررسی می نماییم.   عموم و خصوص مطلق   در تملک آپارتمان‌ها دو لفظ مشاعات ساختمان و مشترکات ساختمان با دو معنی استفاده می‌شود که رابطه بین این دو معنی عموم و خصوص مطلق است.   در واقع کلیه مشترکات مشاع محسوب می شوند، ولی همه مشاعات مشترک نیستند که شاید بتوان گفت یکی از مهمترین تفاوت های بین مشترکات و مشاعات ساختمان ها همین موضوع است.   تعریف مشترکات ساختمان در قانون   ماده ۲ قانون تملک آپارتمان‌ها بیان می‌کند: قسمت‌های مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمت‌هایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آن‌ها تعلق می‌گیرد به طور کلی قسمت‌هایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا ...

phone برای تماس کلیک کنید ۰۲۱-۴۳۰۰۰۴۳۰