ثبت شرکت مشهور تخصصی ترین مرکز ثبتی و حقوقی در ایران

ثبت انحلال شرکت با مسئولیت محدود و راهنمای کامل آن

مهر ۱۹, ۱۳۹۶
تحریریه مشهور
ثبت انحلال شرکت با مسئولیت محدود و راهنمای کامل آن

ثبت انحلال شرکت با مسئولیت محدود شرکت بامسئولیت محدود برابر ماده ۹۴ قانون تجارت، شرکتی است که بین دو یا چند نفر جهت انجام امور تجاری تشکیل می‌شود و هر یک از شرکا بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شود، فقط تا میزان یا مقدار سرمایه خود در شرکت مسئول پرداخت بدهی‌ها و تعهدات شرکت است. قابلیت دارا بودن عمر نامحدود برای شرکت، مانع از آن نیست که بنا به ضرورت، به حیات شرکت با مسئولیت محدود خاتمه داده شود. موارد انحلال شرکت با مسئولیت محدود در ماده ۱۱۴ قانون تجارت بیان شده است، البته باید دانست که انحلال این شرکت مانند سایر شرکت‌ها ممکن است یا بنا بر علل عام انحلال شرکت‌ها باشد یا بنا به دلایلی که مخصوص این شرکت است.   دلیل عام انحلال یا دلایل خاص انحلال شرکت با مسئولیت محدود   شرکت با مسئولیت محدود مانند هر شرکت دیگری در موارد زیر منحل می‌شود:   ۱- انجام دادن موضوع شرکت در صورتی که شرکت موضوعی را که برای انجام آن ایجاد شده بود انجام ...

phone برای تماس کلیک کنید ۰۲۱-۴۳۰۰۰۴۳۰