ثبت موسسه غیر تجاری چه مراحل و مدارکی نیاز دارد؟

مرداد ۱۱, ۱۳۹۶
تحریریه مشهور
ثبت موسسه غیر تجاری چه مراحل و مدارکی نیاز دارد؟

ثبت موسسه غیر تجاری   موسسه غیر تجاری برای اهداف خاصی و با شرایطی مجزا از شرکت به ثبت می رسد، همانطور که از اسم موسسه غیر تجاری مشخص است، ثبت موسسه غیر تجاری تنها برای انجام امور غیر تجاری امکان پذیر است و در نتیجه نمی توان در موضوع فعالیت موسسات غیر تجاری انجام فعالیت های غیر تجاری را لحاظ کرد و چانچه نیاز به انجام فعالیت های غیر تجاری و تجاری را بصورت توامان دارید، پیشنهاد ما برای شما ثبت شرکت است و نه ثبت موسسه غیر تجاری   جهت مشاوره رایگان در مورد ثبت موسسه غیر تجاری ، با کارشناسان موسسه حقوقی مشهور در تماس باشید:  ۴۳۰ ۰۰ ۴۳۰ - ۰۲۱ [caption id="attachment_3481" align="alignnone" width="1280"] ثبت موسسه غیر تجاری | ثبت موسسات غیر تجار[/caption] تعریف موسسه غیر تجاری   با استناد به آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری مصوب ۱۳۳۷، در تعریف موسسه غیر تجاری باید گفت : موسسه غیر تجاری تشکیلاتی است که هدف از بوجود آمدن آن مقاصد تجا...