بازپرس کیست و چه وظایف و اختیاراتی دارد؟

اسفند ۲۹, ۱۳۹۷
تحریریه مشهور
بازپرس کیست و چه وظایف و اختیاراتی دارد؟

بازپرس کیست؟   بازپرس شخصی است در دادسرا که وظیفه انجام تحقیق و تعقیب متهم را بر عهده دارد.تحقیقات مقدماتی مجموعه تحقیقاتی است برای حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم.   وقتی جرمی در حوزه محل مأموریت بازپرس رخ دهد یا در محل مأموریت کشف شود و یا زمانی که متهم در آن حوزه اقامت داشته باشد، دادستان (رئیس دادسرا) پرونده را به او ارجاع می دهد تا تحقیقات و تعقیب متهم را شروع کند.   پس بازپرس با توجه به نکات بالا می تواند اگر جرم خارج از حوزه قضایی محل ماموریت وی رخ داد پرونده را مورد بررسی قرار دهد.   تحقیقات باید در اسرع وقت انجام بگیرد چون با تأخیر در تحقیق و تعقیب متهم ممکن است آثار و علائمی از جرم از بین برود، حتی در روز های تعطیل اگر پرونده ای به او ارجاع داده شود موظف به تحقیق و بررسی در مورد آن پرونده است.   همچنین وی باید برای کشف حقیقت هر اقدامی که مورد نیاز است را انجام دهد از ق...

دستور جلب عادی و جلب سیار و تفاوت آن ها

فروردین ۲۵, ۱۳۹۷
تحریریه مشهور
دستور جلب عادی و جلب سیار و تفاوت آن ها

دستور جلب عادی و جلب سیار   دستور جلب به چه صورت است؟   قرار جلب در دو حالت صادر می‌شود. گاهی قاضی دادگاه در روند اجرای حکم، برای مجبور کردن فرد به اجرای حکم قرار جلب صادر می‌کند و گاهی نیز زمانی که هنوز فرد متهم نشده است، قاضی برای رسیدگی به حکم و انجام تحقیقات بیشتر دستور جلب کسی را که از او شکایت شده است صادر می‌کند.   کدامیک صحیح است؟ حکم جلب یا قرار جلب ؟   حکم جلب لغتی عامیانه است و در حقوق به آن قرار جلب یا دستور جلب گفته می‌شود، زیرا در عرف حقوقی و قضایی حکم، به معنای رای دادگاه است. در صورتی که دستور جلب رأی محسوب نمی‌شود و نوعی دستور است.   قرار جلب، در امور کیفری دستوری است که قاضی پرونده در مراحل مختلف برای دستگیری افراد صادر می‌کند تا آنان را به محضر دادگاه بیاورند.   بنابراین قرار جلب در دو حالت صادر می‌شود. گاهی قاضی دادگاه در روند اجرای حکم، برای مجبور کردن فرد به اجرای حکم، قرار جلب صادر می‌کند و گاهی نیز زمانی که هنوز فر...