لطفا منتظر بمانید

ثبت شرکت مشهور تخصصی ترین مرکز ثبتی و حقوقی در ایران

بررسی امتیازات و حقوق خواهان در دادرسی

2018-04-06
محسن شیخ ها
بررسی امتیازات و حقوق خواهان در دادرسی

بررسی امتیازات و حقوق خواهان در دادرسی تسریع در روند رسیدگی به دادرسی، احقاق حق و حکم به عدالت زمانی بیش از پیش محقق خواهد شد که طرفین ادعا نسبت به حقوق و تکالیف و الزامات خود اگاه باشند، چه اینکه در سایه این آگاهی است که می توان با برداشتن قدم‌های سنجیده و حساب شده تری راه به سوی حق و عدالت باز کرد.  به چه کسی خواهان گفته می شود؟ طبق قانون هر شخصی دارای یک سری حقوق و امتیازاتی است، همچنین قانون به صاحبان این حقوق اجازه داده است تا در صورتی که شخص یا اشخاصی مخل و مزاحم استفاده افراد از حقوقشان شد، بتوانند از حمایت قانون برخوردار باشند و در دادگاه حقوقی به عنوان خواهان طرح دعوا نمایند. بنابراین شخص زمانی به عنوان خواهان این حقوق به دادگاه می رود که حقوق او در معرض انکار یا از بین رفتن باشد. این در حالی است که اعطای حق مراجعه به دادگاه پایان حمایت قانونگذار نیست و  قانونگذار با وضع قواعد و مقرراتی همواره خواهان را در راه رسیدن به حقوق قانون...

phone برای تماس کلیک کنید ۰۲۱-۴۳۰۰۰۴۳۰