لطفا منتظر بمانید

ثبت شرکت مشهور تخصصی ترین مرکز ثبتی و حقوقی در ایران

بررسی امتیازات و حقوق خواهان در دادرسی

2018-04-06
محسن شیخ ها
بررسی امتیازات و حقوق خواهان در دادرسی

بررسی امتیازات و حقوق خواهان در دادرسی تسریع در روند رسیدگی به دادرسی، احقاق حق و حکم به عدالت زمانی بیش از پیش محقق خواهد شد که طرفین ادعا نسبت به حقوق و تکالیف و الزامات خود اگاه باشند، چه اینکه در سایه این آگاهی است که می توان با برداشتن قدم‌های سنجیده و حساب شده تری راه به سوی حق و عدالت باز کرد.  به چه کسی خواهان گفته می شود؟ طبق قانون هر شخصی دارای یک سری حقوق و امتیازاتی است، همچنین قانون به صاحبان این حقوق اجازه داده است تا در صورتی که شخص یا اشخاصی مخل و مزاحم استفاده افراد از حقوقشان شد، بتوانند از حمایت قانون برخوردار باشند و در دادگاه حقوقی به عنوان خواهان طرح دعوا نمایند. بنابراین شخص زمانی به عنوان خواهان این حقوق به دادگاه می رود که حقوق او در معرض انکار یا از بین رفتن باشد. این در حالی است که اعطای حق مراجعه به دادگاه پایان حمایت قانونگذار نیست و  قانونگذار با وضع قواعد و مقرراتی همواره خواهان را در راه رسیدن به حقوق قانون...

دعوای متقابل به چه معناست و چه شرایطی دارد؟

2018-03-18
محسن شیخ ها
دعوای متقابل به چه معناست و چه شرایطی دارد؟

دعوای متقابل به چه معناست و چه شرایطی دارد؟   دعوای متقابل به چه معناست؟ دعوای متقابل دعوایی است که خوانده با وجود شرایطی می تواند در مقابل دعوای خواهان و بر علیه وی اقامه نماید. دعوای متقابل که یکی از اقسام دعاوی طاری محسوب می شود در مواقعی از سوی خوانده دعوای اصلی مطرح می شود که خوانده قصد دارد از میزان محکومیتی که وی را تهدید می نماید بکاهد یا در مرتبه بالاتر از محکومیت خود بطور کلی جلوگیری نماید و حتی بتواند نتیجه دعوا را به نفع خود نموده و خواهان دعوای اصلی را محکوم کند. دعوای متقابل چه شرایطی دارد؟ هر دعوایی شرایط و آثار مختص به خود را دارد که دعوای متقابل نیز از این قاعده مستثنی نیست و برای طرح این دعوا باید شرایطی که در ذیل می آید رعایت شود. 1- دعوای متقابل به وسیله دادخواست اقامه و مطرح می شود. اما باید در نظر داشته باشید که دعاویی مانند تهاتر، فسخ، رد خواسته، صلح و امثال آن که خوانده برای دفاع از خود در مقابل دعوای اصلی مطرح می ...

phone برای تماس کلیک کنید ۰۲۱-۴۳۰۰۰۴۳۰