لطفا منتظر بمانید

ثبت شرکت مشهور تخصصی ترین مرکز ثبتی و حقوقی در ایران

چه تفاوتی بین خيار شرط و شرط خيار وجود دارد؟

2018-05-20
محسن شیخ ها
چه تفاوتی بین خيار شرط و شرط خيار وجود دارد؟

چه تفاوتی بین خيار شرط و شرط خيار وجود دارد؟   گرچه در برخی از نوشته های حقوقی این دو ترکیب را به جای هم به کار می برند. شکی نیست که بین آن دو تفاوت وجود دارد و برای همین در ماده ۴۰۱ قانون مدنی هر دو ترکیب بکار رفته است. ماده فوق الذکر مقرر داشته است: «اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد، هم شرط خیار و هم بیع باطل است».   خیار و خیار شرط به چه معنا هستند؟   خیار به معنی اختیار فسخ معامله است و چنانچه این اختیار ناشی از شرط مقرر بین طرفین عقد باشد، آن را «خیار شرط» می نامند، همانطور که ممکن است به هریک از علل مقرر در ماده 396 قانون مدنی ایجاد شود ولی خیارات دیگر مانند خیار مجلس، حیوان، عیب و غیره به حکم قانون به وجود می آیند، بدون این که توافق طرفین نقشی در آن ها داشته باشد و خیار شرط در نتیجه توافق و تلاقی اراده ی طرفین در ضمن عقد موجودیت پیدا می کند.   بررسی تفاوت خیار شرط و شرط خیار در قانون مدنی   ماده ۳۹۹ قانون مدنی می گوید: «در عقد ...

phone برای تماس کلیک کنید ۰۲۱-۴۳۰۰۰۴۳۰