لطفا منتظر بمانید

ثبت شرکت مشهور تخصصی ترین مرکز ثبتی و حقوقی در ایران

بررسی جرم خیانت در امانت و میزان مجازات آن

2018-03-27
محسن شیخ ها
بررسی جرم خیانت در امانت و میزان مجازات آن

بررسی جرم خیانت در امانت و میزان مجازات آن   خیانت در امانت به چه معناست؟ هنگامی که مالی از طرف مالک، متصرف قانونی یا ماذون از طرف مالک به شخصی سپرده می شود و اصطلاحا امانت داده می شود تا یا آن را پس بدهد و یا به مصرف معینی برساند ولی آن شخص مال مورد نظر را با سو نیت و به ضرر مالکین و یا متصرفین آن مال، تلف یا تصاحب یا استعمال و یا مفقود نماید، در امانت سپرده شرده خیانت کرده و آن شخص خائن در امانت محسوب می شود و مستحق مجازات قانونی است.. جرم خیانت در امانت را چگونه می توان احراز و اثبات کرد؟ برای اثبات و احراز جرم خیانت در امانت چند نکته بسیار مهم وجود دارد که در ادامه ذکر شده است: 1- مال به امانت در نزد شخصی باشد. 2- مال از طرف مالک، متصرف قانونی و یا ماذون از طرف مالک به امانت گذاشته شده باشد. 3- مالی که به امانت گذاشته شده است، با سوء نیت امین و به ضرر مالکین و یا متصرفین آن مال، استعمال، تصاحب، تلف و یا مفقود شده باشد. نکته: اگر اثبات...

phone برای تماس کلیک کنید ۰۲۱-۴۳۰۰۰۴۳۰