لطفا منتظر بمانید

ثبت شرکت مشهور تخصصی ترین مرکز ثبتی و حقوقی در ایران

تخلفات قضات چیست؟ فهرست ۷۰ مورد از مهمترین تخلفات قضات دادگاه ها

2020-03-15
محسن شیخ ها
تخلفات قضات چیست؟ فهرست ۷۰ مورد از مهمترین تخلفات قضات دادگاه ها

تخلفات قضات دادگاه    تخلفات قضات دادگاه چیست و شامل چه مواردی می شود؟ در این نوشتار فهرستی از ٧٠ مورد از مهمترين تخلفات قضات دادگاه ها كه لازم است جهت احقاق حقوق خود بدانید را ذکر نموده ایم و چنانچه با آنها مواجه شدید که منجر به تضییع حقوقتان گردیده، می توانید برای احقاق حقوقتان با در دست داشتن مدارک و مستندات به دادسرای انتظامی قضات مراجعه نمایید.   نکته: در انتهای همین نوشته آدرس دادسرای انتظامی قضات در شهر تهران ذکر شده است.   تخلفات قضات چیست و شامل چه مواردی است؟   ۱- دستور جلب متهم بدون رعایت مقررات قانونی   ۲- صدور دستور متعارض و مبهم و کلی   3-  صدور قرار کفالت و وثیقه بدون مشخص نمودن مبلغ   ۴- صدور قرارهای تامین نامتناسب   ۵- عدم پذیرش کفیل و وثیقه در قرارهای تأمین   ۶- دستور نگهداری متهم در بازداشتگاه غیرقانونی پس از صدور قرارهای تأمین منجر به بازداشت   ۷- بازداشت غیرقانونی   ۸- عدم ثبت پرونده ها در دادسرا تا مرحله صدور قرار نه...

phone برای تماس کلیک کنید ۰۲۱-۴۳۰۰۰۴۳۰