لطفا منتظر بمانید

ثبت شرکت مشهور تخصصی ترین مرکز ثبتی و حقوقی در ایران

دارنده برات کیست و چه وظایف و حقوقی دارد؟

2018-01-22
محسن شیخ ها
دارنده برات کیست و چه وظایف و حقوقی دارد؟

دارنده برات کیست و چه وظایف و حقوقی دارد؟     دارنده برات کیست؟ دارنده برات کسی است که این سند تجاری را یا از صادر کننده برات (براتکش) و یا از یکی از دیگر از مسئولین برات مانند ظهرنویس دریافت کرده و صاحب و دارنده آن محسوب می شود که می تواند با مراجعه به براتگیر ضمن اخذ قبولی برات، وجه آن را دریافت کند. طبق قانون، دارنده برات دارای یکسری از حقوق و وظایف است که در ادامه این مقاله، حقوق و تکالیف فوق را بررسی می کنیم.   تکالیف و وظایف دارنده برات چیست؟ امتیازی که دارنده سند تجاری در برخورداری از مسئولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویسان دارد، مشروط به این است که دارنده آن سند تجاری به برخی تکالیف قانونی عمل نموده باشد. حال قصد بر آن است که این تکالیف قانونی را مطالعه نماییم: 1) اگر برات به رویت یا به وعده از رویت باشد، دارنده برات باید نهایتا ظرف یک سال از تاریخ صدور برات، پرداخت یا قبولی آن را مطالبه نماید. در این زمینه به نکات زیر توجه نمایید: ا...

phone برای تماس کلیک کنید ۰۲۱-۴۳۰۰۰۴۳۰