اعاده دادرسی به چه معناست و چه شرایطی دارد؟

فروردین ۲, ۱۳۹۷
تحریریه مشهور
اعاده دادرسی به چه معناست و چه شرایطی دارد؟

اعاده دادرسی به چه معناست و چه شرایطی دارد؟ اعاده دادرسی به چه معناست؟ اعاده دادرسی از جمله روش‌های فوق‌العاده شکایت از احکام است که راهی برای برگشت به دادگاه صادرکننده حکم قبلی محسوب می‌شود، با این هدف که دادگاه از رأی قطعی سابق خود بازگردد، چرا که شاکی مدعی است صدور آن رأی از روی اشتباه بوده و دلایل موجود اجازه نمی‌دهد که چنین حکمی باقی بماند. مبنای اعاده دادرسی چیست؟ هدف اصلی از دادرسی حفظ حق و اجرای عدالت است و دادرس نیز مانند سایرین در معرض خطا و اشتباه قرار دارد. در صورتی که در نتیجه دادرسی حکمی صادر شود که با خطا همراه باشد، تردیدی نیست که باید به طور مجدد مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد. بنابراین برای اینکه رأی دادگاه‎ها مصون از خطا باشد، اعاده دادرسی پیش‎ بینی شده است. انواع اعاده دادرسی کدام است؟ اعاده دادرسی با توجه به نحوه‎ اقامه آن به دو نوع تقسیم می‌شود: 1- برابر بند الف ماده 432 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر متقاضی اعاده دادرسی ب...