لطفا منتظر بمانید

ثبت شرکت مشهور تخصصی ترین مرکز ثبتی و حقوقی در ایران

دستور جلب عادی و جلب سیار و تفاوت آن ها

2018-04-14
محسن شیخ ها
دستور جلب عادی و جلب سیار و تفاوت آن ها

دستور جلب عادی و جلب سیار   دستور جلب به چه صورت است؟   قرار جلب در دو حالت صادر می‌شود. گاهی قاضی دادگاه در روند اجرای حکم، برای مجبور کردن فرد به اجرای حکم قرار جلب صادر می‌کند و گاهی نیز زمانی که هنوز فرد متهم نشده است، قاضی برای رسیدگی به حکم و انجام تحقیقات بیشتر دستور جلب کسی را که از او شکایت شده است صادر می‌کند.   کدامیک صحیح است؟ حکم جلب یا قرار جلب ؟   حکم جلب لغتی عامیانه است و در حقوق به آن قرار جلب یا دستور جلب گفته می‌شود، زیرا در عرف حقوقی و قضایی حکم، به معنای رای دادگاه است. در صورتی که دستور جلب رأی محسوب نمی‌شود و نوعی دستور است.   قرار جلب، در امور کیفری دستوری است که قاضی پرونده در مراحل مختلف برای دستگیری افراد صادر می‌کند تا آنان را به محضر دادگاه بیاورند.   بنابراین قرار جلب در دو حالت صادر می‌شود. گاهی قاضی دادگاه در روند اجرای حکم، برای مجبور کردن فرد به اجرای حکم، قرار جلب صادر می‌کند و گاهی نیز زمانی که هنوز فر...

phone برای تماس کلیک کنید ۰۲۱-۴۳۰۰۰۴۳۰