لطفا منتظر بمانید

ثبت شرکت مشهور تخصصی ترین مرکز ثبتی و حقوقی در ایران

تفاوتها و شباهتهای تامین خواسته و دستور موقت

2018-03-17
محسن شیخ ها
تفاوتها و شباهتهای تامین خواسته و دستور موقت

تفاوتها و شباهتهای تامین خواسته و دستور موقت در نوشته پیش رو ابتدا تامین خواسته و دستور موقت را توضیح می دهیم و سپس تفاوت ها و شباهتهای هر دو را شرح می دهیم. تامین خواسته به چه معناست؟ تامین در لغت به معنای ایمن داشتن و خواسته در لغت به معنای موضوع دعواست. پس منظور از تامین خواسته حفظ کردن خواسته دعواست. چنانچه طلبکار به دادگاه درخواست داده و دلایلی اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت. دستور موقت به چه معناست؟ در اموری صادر می شود که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد، یعنی کارهایی است که باید بدون مهلت، تکلیف آنها مشخص شود. فوریت، امری موضوعی است که تشخیص آن به صلاحدید دادگاهی که به درخواست رسیدگی می‌کند، واگذار شده است. بنابراین، نمی‌توان برای فوریت موضوع، معیار دقیقی بیان نمود و در خصوص...

بررسی دستور موقت و هزینه، شرایط و زمان آن

2018-02-26
محسن شیخ ها
بررسی دستور موقت و هزینه، شرایط و زمان آن

بررسی دستور موقت و هزینه، شرایط و زمان آن   دستور موقت چیست؟ دستور موقت در اموری صادر می شود که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد، یعنی کارهایی است که باید بدون مهلت، تکلیف آنها مشخص شود. فوریت، امری موضوعی است که تشخیص آن به صلاحدید دادگاهی که به درخواست رسیدگی می‌کند، واگذار شده است. بنابراین، نمی‌توان برای فوریت موضوع، معیار دقیقی بیان نمود و در خصوص هر پرونده، شرایط ممکن است کاملا متفاوت باشد. نکات مهم و کاربردی قرار دستور موقت 1. جهت رسیدگی به دستور موقت وجود همه ی شرایط اقامه دعوا از جمله اهلیت، ذی نفعی، ذی سمتی و... لازم و ضروری می باشد.. 2. در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی نفع این دستور را صادر می نماید. 3. قرار دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام کار و یا عدم انجام کاری باشد. 4. به هیچ وجه تاثیری در اصل دعوا نخواهد داشت. چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد، مرجع درخواست همان دادگاه خواهد بود و در ...

phone برای تماس کلیک کنید ۰۲۱-۴۳۰۰۰۴۳۰