مسئولیت های قانونی عدم انجام پلمپ دفاتر قانونی چیست؟!

بهمن ۶, ۱۳۹۶
تحریریه مشهور
مسئولیت های قانونی عدم انجام پلمپ دفاتر قانونی چیست؟!

مسئولیت های قانونی عدم انجام پلمپ دفاتر   پلمپ دفاتر قانونی یا به عبارت دیگر پلمپ دفاتر تجاری یکی از مهمترین وظایف تجار است که شاید به دلیل اهمیت زیاد همین موضوع است که در اولین ماده های قانون تجارت و همچنین در موادی از قانون مدنی، قانونگذار به تفصیل به این موضوع پرداخته است.   یکی از مهمترین موادی که در قانون تجارت در مورد پلمپ دفاتر تجاری با آن مواجه هستیم  مواد ۱۴ و ۱۵ قانون تجارت است.   در ماده قانون تجارت ۱۴ ذکر شده است: دفاتر مذکور در ماده ۶ (یعنی دفتر روزنامه، دفتر کل، دفتر دارایی و دفتر کپیه) و سایر دفاتری که تجار برای امور تجارتی خود بکار می برند در صورتی که مطابق مقررات این قانون مرتب شده باشد بین تجار در امور تجارتی سندیت خواهد داشت و در غیر اینصورت فقط بر علیه صاحب آن معتبر خواهد بود.   بنابراین این مساله دارای آثار حقوقی بسیاری است و می تواند برای تاجری که به این وظیفه قانونی خود عمل نکرده است مشکلات متعددی را بوجود بیاورد.  ...

پلمپ دفاتر چیست؟ صفر تا ۱۰۰ مراحل، مدارک و هزینه پلمپ دفاتر قانونی

بهمن ۵, ۱۳۹۶
تحریریه مشهور
پلمپ دفاتر چیست؟ صفر تا ۱۰۰ مراحل، مدارک و هزینه پلمپ دفاتر قانونی

پلمپ دفاتر قانونی   هر شخص تاجری و هر شرکت، موسسه و سازمانی که مشمول قوانین مالیات باشد، باید کلیه عملیات و مراودات مالی خود را در محل مناسبی که قانون تعیین نموده ثبت و نگهداری کند.   قانون برای ثبت و نگهداری مراودات مالی تجار، شرکت ها و موسسات، پلمپ دفاتر قانونی را تعیین کرده و آنها موظف هستند از سازمان امور مالیاتی پلمپ دفاتر قانونی خود را تحویل بگیرند.   دفاتر قانونی که به نام دفاتر تجاری نیز شناخته می شوند، برای مشخص نمودن فعالیت های مالی سالیانه شرکتها، بصورت اجباری در نظر گرفته می شوند.   جهت مشاوره رایگان در مورد پلمپ دفاتر قانونی ، با کارشناسان خبره موسسه حقوقی مشهور در تماس باشید:  43000430-021   [caption id="attachment_3522" align="alignnone" width="1280"] پلمپ دفاتر قانونی | پلمپ دفاتر تجاری[/caption] آیا تفاوتی بین پلمپ دفاتر تجاری و پلمپ دفاتر قانونی وجود دارد؟   پاسخ منفی است! چرا که هیچ تفاوتی بین پلمپ دفاتر قانونی و پلمپ د...