مسئولیت های قانونی عدم انجام پلمپ دفاتر قانونی چیست؟!

بهمن ۶, ۱۳۹۶
تحریریه مشهور
مسئولیت های قانونی عدم انجام پلمپ دفاتر قانونی چیست؟!

مسئولیت های قانونی عدم انجام پلمپ دفاتر   پلمپ دفاتر قانونی یا به عبارت دیگر پلمپ دفاتر تجاری یکی از مهمترین وظایف تجار است که شاید به دلیل اهمیت زیاد همین موضوع است که در اولین ماده های قانون تجارت و همچنین در موادی از قانون مدنی، قانونگذار به تفصیل به این موضوع پرداخته است.   یکی از مهمترین موادی که در قانون تجارت در مورد پلمپ دفاتر تجاری با آن مواجه هستیم  مواد ۱۴ و ۱۵ قانون تجارت است.   در ماده قانون تجارت ۱۴ ذکر شده است: دفاتر مذکور در ماده ۶ (یعنی دفتر روزنامه، دفتر کل، دفتر دارایی و دفتر کپیه) و سایر دفاتری که تجار برای امور تجارتی خود بکار می برند در صورتی که مطابق مقررات این قانون مرتب شده باشد بین تجار در امور تجارتی سندیت خواهد داشت و در غیر اینصورت فقط بر علیه صاحب آن معتبر خواهد بود.   بنابراین این مساله دارای آثار حقوقی بسیاری است و می تواند برای تاجری که به این وظیفه قانونی خود عمل نکرده است مشکلات متعددی را بوجود بیاورد.  ...

پلمپ دفاتر چیست؟ صفر تا ۱۰۰ مراحل، مدارک و هزینه پلمپ دفاتر قانونی

بهمن ۵, ۱۳۹۶
تحریریه مشهور
پلمپ دفاتر چیست؟ صفر تا ۱۰۰ مراحل، مدارک و هزینه پلمپ دفاتر قانونی

پلمپ دفاتر قانونی   هر شخص تاجری و هر شرکت، موسسه و سازمانی که مشمول قوانین مالیات باشد، باید کلیه عملیات و مراودات مالی خود را در محل مناسبی که قانون تعیین نموده ثبت و نگهداری کند.   قانون برای ثبت و نگهداری مراودات مالی تجار، شرکت ها و موسسات، پلمپ دفاتر قانونی را تعیین کرده و آنها موظف هستند از سازمان امور مالیاتی پلمپ دفاتر قانونی خود را تحویل بگیرند.   دفاتر قانونی که به نام دفاتر تجاری نیز شناخته می شوند، برای مشخص نمودن فعالیت های مالی سالیانه شرکتها، بصورت اجباری در نظر گرفته می شوند.   جهت مشاوره رایگان در مورد پلمپ دفاتر قانونی ، با کارشناسان خبره موسسه حقوقی مشهور در تماس باشید:  43000430-021   [caption id="attachment_3522" align="alignnone" width="1280"] پلمپ دفاتر قانونی | پلمپ دفاتر تجاری[/caption] آیا تفاوتی بین پلمپ دفاتر تجاری و پلمپ دفاتر قانونی وجود دارد؟   پاسخ منفی است! چرا که هیچ تفاوتی بین پلمپ دفاتر قانونی و پلمپ د...

تکمیل دفاتر قانونی و موارد رد دفاتر

آبان ۱۴, ۱۳۹۶
تحریریه مشهور
تکمیل دفاتر قانونی و موارد رد دفاتر

موارد رد دفاتر قانونی را با هم بررسی میکنیم رد دفاتر قانونی [caption id="attachment_993" align="aligncenter" width="300"] رد دفاتر قانونی و مواردی که باید از آن اطاع داشته باشید و مواردی که باید از آن اطاع داشته باشید[/caption]   موارد رد دفاتر:   ماده ۲۰: تخلف کردن از تکالیف مقرر در این نوع  آیین نامه در موارد زیر سبب رد دفاتر می شود. ۱- در صورتی که دفاتر ارائه شده به نحوی از پلمپ خارج شده و یا فاقد یک یا چند برگ باشد. ۲- عدم ثبت کردن یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز. ۳- تراشیدن، پاک کردن و محو کردن  و از بین بردن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده می باشد. ۴- تاخیر داشتن در تحریر دفاتر روزنامه و مشاغل زاید بر حد مجاز مندرج در تبصره های ۲ الی ۴ ماده ۱۳ و ماده ۱۷ و تاخیر تحریر دفتر کا زاید بر حد مجاز مندرج در ماده ۱۴ این آئین نامه. ۵- ثبت نکردن عملیات شعبه یا شعب در دفاتر مرکزی طبق مقررات ماده ۱۵ این آئین نامه. ۶- در اجرای مقرر...

نحوه تحریر (نوشتن)و نگهداری دفاتر قانونی

آبان ۱۳, ۱۳۹۶
تحریریه مشهور
نحوه تحریر (نوشتن)و نگهداری دفاتر قانونی

نحوه تحریر و نگهداری دفاتر قانونی دفاتر قانونی ثبت شرکت مشهور [caption id="attachment_988" align="aligncenter" width="300"] راه های ارتباطی با مشاورین ثبت مشور می باشد. اینگونه می توانید در بازار جهانی متمایز باشید.[/caption]   دفاتر قانونی ماده ۱۱: مؤدیانی که دفتر روزنامه و کل نگهداری می کنند باید همه ی معاملات و دیگر رویدادهای مالی و محاسباتی و مؤدیان مجاز به نگهداری کردن در دفاتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) باید هرگونه در آمد و هزینه و خرید و فروش دارایی های قابل استهلاک خود را طبق مقررات این آیین نامه حسب مورد در دفاتر مربوط ثبت کنند ولو آنکه برای نگهداری حساب ها از ماشین های الکترونیکی و کارت های حساب استفاده شود. تکمیل دفاتر قانونی تبصره- اشتباهات حسابداری در صورتی که بعدا در اثناء عملیات سال مربوط مورد توجه واقع و بر پایه استاندارد های حسابداری در دفاتر همان سال اصلاح و مستندات آن ارائه شود، به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد. ماد...

نحوه تکمیل دفاتر قانونی

آبان ۱۱, ۱۳۹۶
تحریریه مشهور
نحوه تکمیل دفاتر قانونی

شیوه تکمیل کردن دفاتر قانونی دفاتر قانونی و ثبت شرکت ثبت شرکت مشهور [caption id="attachment_979" align="aligncenter" width="213"] راه های ارتباطی با مشاورین ثبت مشور می باشد. اینگونه می توانید در بازار جهانی متمایز باشید.[/caption]     دفاتر قانونی در قانون محاسبات، محاسبات عمومی در باره دفاتر تعریف خاصی و ثابتی ندارد لیکن به استناد ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم دفاتر قانونی از نظر مالیاتی عبارت است از دفاتر روزنامه (اعم از نقدی و یا غیر نقدی) دفتر کل موضوع قانون تجارت و یا دفاتر قانونی از نظر مالیاتی عبارت است "ثبت شرکت خود را با مشاوران ما در میان بگذارید" از دفاتر روزنامه (اعم از نقدی و یا غیر نقدی) دفتر کل موضوع قانون تجارت و یا دفاتر مخصوصی که وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دفتر مشاغل ” دفتر در آمد هزینه ” تهیه و در دسترس مودیان قرار می دهد و مقرر شده است آیین نامه مربوط نحوه تنظیم و تحریر و نگهداری دفاتر و حساب اسناد و مدارک...