پلمپ دفاتر چیست؟ صفر تا ۱۰۰ مراحل، مدارک و هزینه پلمپ دفاتر قانونی

بهمن ۵, ۱۳۹۶
تحریریه مشهور
پلمپ دفاتر چیست؟ صفر تا ۱۰۰ مراحل، مدارک و هزینه پلمپ دفاتر قانونی

پلمپ دفاتر قانونی   هر شخص تاجری و هر شرکت، موسسه و سازمانی که مشمول قوانین مالیات باشد، باید کلیه عملیات و مراودات مالی خود را در محل مناسبی که قانون تعیین نموده ثبت و نگهداری کند.   قانون برای ثبت و نگهداری مراودات مالی تجار، شرکت ها و موسسات، پلمپ دفاتر قانونی را تعیین کرده و آنها موظف هستند از سازمان امور مالیاتی پلمپ دفاتر قانونی خود را تحویل بگیرند.   دفاتر قانونی که به نام دفاتر تجاری نیز شناخته می شوند، برای مشخص نمودن فعالیت های مالی سالیانه شرکتها، بصورت اجباری در نظر گرفته می شوند.   جهت مشاوره رایگان در مورد پلمپ دفاتر قانونی ، با کارشناسان خبره موسسه حقوقی مشهور در تماس باشید:  43000430-021   [caption id="attachment_3522" align="alignnone" width="1280"] پلمپ دفاتر قانونی | پلمپ دفاتر تجاری[/caption] آیا تفاوتی بین پلمپ دفاتر تجاری و پلمپ دفاتر قانونی وجود دارد؟   پاسخ منفی است! چرا که هیچ تفاوتی بین پلمپ دفاتر قانونی و پلمپ د...