لطفا منتظر بمانید

ثبت شرکت مشهور تخصصی ترین مرکز ثبتی و حقوقی در ایران

دیه سال ۹۸ چقدر است؟ برررسی دیه کامل انسان در سال 98 در ماههای حرام و عادی

2020-04-30
محسن شیخ ها
دیه سال ۹۸ چقدر است؟ برررسی دیه کامل انسان در سال 98 در ماههای حرام و عادی

نرخ دیه در سال ۹۸   نرخ دیه سال ۹۸ چقدر است و مبلغ دیه کامل انسان در سال ۹۸ چگونه تعیین شده است؟ آیا مبلغ دیه زن در سال 98 واقعاً با دیه کامل مرد یکسان است؟ نرخ دیه اعضاء بدن انسان چه میزان است؟ در این مقاله بصورت مفصل به موضوع دیه در سال 98 در ماههای حرام و عادی پرداخته‌ایم که مشاهده می‌فرمایید.   جدول کامل جزئیات مبالغ دیه در سال ۹۸   در جدول زیر کاملترین جزئیات مبلغ دیه در سال ۹۸ (در بیش از ۱۴۰ مورد) قابل مشاهده است.   نکته: مبالغ همگی به تومان است.   نرخ دیه کامل سال ۹۸، مبلغ ۲۷۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان   ردیف  جزئیات دیه سال ۹۸ نرخ دیه ۱ یک درصد دیه کامل سال ۹۸ ۲/۷۰۰/۰۰۰ ۲ دو درصد دیه کامل سال ۹۸ ۵/۴۰۰/۰۰۰ ۳ سه درصد دیه کامل سال ۹۸ ۸/۱۰۰/۰۰۰ ۴ چهار درصد دیه کامل سال ۹۸ ۱۰/۸۰۰/۰۰۰ ۵ پنج درصد دیه کامل سال ۹۸ ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ ۶ شش درصد دیه کامل سال ۹۸   ۱۶/۲۰۰/۰۰۰ ۷ هفت درصد دیه کامل سال ۹۸ ۱۸/۹۰۰/۰۰۰ ۸ هشت درصد دیه کامل سال ۹۸     ۲۱/۶۰۰/۰۰۰ ۹   نه در...

phone برای تماس کلیک کنید ۰۲۱-۴۳۰۰۰۴۳۰