لطفا منتظر بمانید

ثبت شرکت مشهور تخصصی ترین مرکز ثبتی و حقوقی در ایران

تکمیل دفاتر قانونی و موارد رد دفاتر

2017-11-05
محسن شیخ ها
تکمیل دفاتر قانونی و موارد رد دفاتر

موارد رد دفاتر قانونی را با هم بررسی میکنیم رد دفاتر قانونی [caption id="attachment_993" align="aligncenter" width="300"] رد دفاتر قانونی و مواردی که باید از آن اطاع داشته باشید و مواردی که باید از آن اطاع داشته باشید[/caption]   موارد رد دفاتر:   ماده ۲۰: تخلف کردن از تکالیف مقرر در این نوع  آیین نامه در موارد زیر سبب رد دفاتر می شود. ۱- در صورتی که دفاتر ارائه شده به نحوی از پلمپ خارج شده و یا فاقد یک یا چند برگ باشد. ۲- عدم ثبت کردن یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز. ۳- تراشیدن، پاک کردن و محو کردن  و از بین بردن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده می باشد. ۴- تاخیر داشتن در تحریر دفاتر روزنامه و مشاغل زاید بر حد مجاز مندرج در تبصره های ۲ الی ۴ ماده ۱۳ و ماده ۱۷ و تاخیر تحریر دفتر کا زاید بر حد مجاز مندرج در ماده ۱۴ این آئین نامه. ۵- ثبت نکردن عملیات شعبه یا شعب در دفاتر مرکزی طبق مقررات ماده ۱۵ این آئین نامه. ۶- در اجرای مقرر...

phone برای تماس کلیک کنید ۰۲۱-۴۳۰۰۰۴۳۰