لطفا منتظر بمانید

ثبت شرکت مشهور تخصصی ترین مرکز ثبتی و حقوقی در ایران

اختلاس چیست و چه تفاوتی با سرقت دارد؟

2019-02-04
محسن شیخ ها
اختلاس چیست و چه تفاوتی با سرقت دارد؟

اختلاس چیست؟   اختلاس یکی از مهمترین چالش های ملت و دولت در عصر حاضر است و این مسأله به عنوان تهدیدی مخرب برای جامعه حساب می شود.   اختلاس در لغت به معنی ربودن، جدا کردن و برداشتن چیزی از روی چیز دیگری است.   در واقع اختلاس، تعدیات کارمندان دولت است که در رابطه با انجام وظیفه دولتی خود نسبت به اموال و وجوه عمومی و بیت المال صورت می گیرد.   به عبارت دیگر اختلاس نوع خاصی از خیانت در امانت محسوب می گردد.    هرگونه تصاحبی که نسبت به اموال و وجوه عمومی که به کارمند دولت سپرده شده است، صورت بگیرد خود یک نوع خیانت در امانت است.   این عنصر سپردن مال و وجوه دولتی وجه  افتراق اختلاس با خیانت در امانت است.   عنصر قانونی جرم اختلاس دارای ماهیتی عمومی و غیرقابل گذشت است.   مجازات آن در قانون "تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری" پیش بینی شده است.     شرایط تحقق جرم اختلاس چیست؟   الف: همان طور که گفتیم جرم اختلاس مربوط به کارمندان دولت اس...

جرم سرقت تعزیری و سرقت حدی و مجازات سارق

2018-03-31
محسن شیخ ها
جرم سرقت تعزیری و سرقت حدی و مجازات سارق

سرقت به چه معناست؟   سرقت به معنای ربودن مالی است که متعلق به دیگری است.   [caption id="attachment_4053" align="alignnone" width="1280"] جرم سرقت تعزیری و جرم سرقت حدی از حرز و مجازات سارق[/caption] انواع سرقت کدام است؟   در قانون مجازات اسلامی دو نوع سرقت پیش بینی شده است:   الف) سرقت حدی   ب) سرقت تعزیری   همچنین می توان سرقت تعزیری را در یک تقسیم بندی به سه نوع تقسیم کرد:   ۱- سرقت تعزیری ساده   ۲- سرقت تعزیری مشدد   ۳- سرقت تعزیری رایانه ای   سرقت در چه صورتی سرقت حدی محسوب می شود؟   سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط ذیل باشد، حدی محسوب شده و موجب حد است:   ۱) مال مسروقه شرعا مالیت داشته باشد.   بطور مثال: در ایران ربودن مواد مخدر یا مشروبات الکی متعلق به دیگری سرقت محسوب نمی شود.   ۲) مال مسروق در حرز باشد.   تعریف حرز: حرز عبارت است از مکان متناسبی که مال عرفا در آن از دستبرد محفوظ می ماند.   بطور مثال: سرقت اشیاء از داخل اتومبیل کن...

phone برای تماس کلیک کنید ۰۲۱-۴۳۰۰۰۴۳۰