لطفا منتظر بمانید

ثبت شرکت مشهور تخصصی ترین مرکز ثبتی و حقوقی در ایران

آشنایی با سفته به عنوان یک سند تجاری مهم

2018-01-10
محسن شیخ ها
آشنایی با سفته به عنوان یک سند تجاری مهم

آشنایی با سفته به عنوان یک سند تجاری مهم   تعریف سفته (فته طلب) به عنوان یک سند تجاری مهم: سندی است که به موجب آن شخصی به نام صادرکننده، تعهد می کند که مبلغی وجه نقد را در زمانی که تعیین می گردد، در وجه حامل یا به شخص معینی پرداخت نماید.   طرفین ذینفع سفته:  در بررسی مقررات صدور سفته و پرداخت وجه آن با سه نفر سر و کار داریم: 1) صادر کننده: کسی که سند فوق را صادر می کند و آن را به دیگری تقدیم می کند، تا این شخص وجه این سند تجاری را پس از مدتی از او دریافت دارد. 2) دارنده : کسی که درحال حاضر سفته را در اختیار و می تواند با رجوع به صادرکننده، وجه آن را دریافت دارد. 3) ظهرنویس: شخصی که سابقا دارنده سفته بوده است و آن را به شخصی منتقل نموده است و در حال حاضر دیگر دارنده آن نیست.   الزامات شرایط شکلی و ظاهری سفته: 1) امضاء یا مهر صادر کننده 2) نام و نام خانوادگی صادر کننده 3) تاریخ صدور 4) مبلغی که باید تادیه شود 5) گیرنده وجه یا همان کسی که سن...

phone برای تماس کلیک کنید ۰۲۱-۴۳۰۰۰۴۳۰