لطفا منتظر بمانید

ثبت شرکت مشهور تخصصی ترین مرکز ثبتی و حقوقی در ایران

تعویق صدور حکم و تعلیق مجازات چه شباهت ها و تفاوت هایی دارند؟

2018-05-22
محسن شیخ ها
تعویق صدور حکم و تعلیق مجازات چه شباهت ها و تفاوت هایی دارند؟

[caption id="attachment_2332" align="alignnone" width="1281"] شباهت ها و تفاوت های تعویق مجازات و تعلیق مجازات[/caption] تعلیق و تعویق مجازات چه شباهت ها و تفاوت هایی دارند؟     الف) شباهت های تعلیق مجازات و تعویق مجازات   ۱- تعلیق و تعویق مجازات هر دو در جرایم تعزیری امکان پذیرند.   ۲- تعلیق مجازات در جرایم تعزیری درجات ۳ تا ۸ ولی تعویق مجازات تنها در جرایم تعزیری درجات ۶ تا ۸ امکان پذیر است و دایره ی شمول کمتری دارد.   ۳- شرایط صدور این دو نهاد یکسان است که عبارت اند از :   الف) وجود کیفیات مخففه   ب) فقدان سابقه ی کیفری   ج) پیش بینی اصلاح و بازپروری مجرم   د) جبران ضرر و زیان وارده به بزهدیده یا برقراری ترتیبات جبران     ب) تفات های تعلیق مجازات و تعویق مجازات     ۱- «تعویق» از آنجایی که قبل از صدور حکم کیفری انجام می پذیرد نسبت به کل مجازات اعمال می شود ولی «تعلیق» از آنجایی که تبعا پس از صدور حکم کیفری انجام می پذیرد می تواند یا جزئ...

phone برای تماس کلیک کنید ۰۲۱-۴۳۰۰۰۴۳۰