نمونه کامل شرکتنامه شرکت با مسئولیت محدود

اسفند ۲۲, ۱۳۹۶
تحریریه مشهور
نمونه کامل شرکتنامه شرکت با مسئولیت محدود

نمونه کامل شرکتنامه شرکت با مسئولیت محدود   1- نام كامل شركت و نوع آن: شرکت .................................... (با مسئوليت محدود). 2- موضوع شركت: ............................. 3- نشاني كامل مركز اصلی: ............................ کد پستی: ........................... نشاني كامل شعبه شركت (در صورت تعيين مدير نام مديران شعبه): ندارد / دارد (با ذکر مشخصات دقیق مدیران شعبه و آدرس شعبه). 4- اسامی شركاء يا موسسين: 1. نام و نام خانوادگی: ......................... با شماره ملی .......................... نشانی: ........................... کد پستی: ........................ 2. نام و نام خانوادگی: ......................... با شماره ملی .......................... نشانی: ........................... کد پستی: ........................ 3. نام و نام خانوادگی: ......................... با شماره ملی .......................... نشانی: ...

نمونه کامل تقاضانامه شرکت با مسئولیت محدود  

اسفند ۲۱, ۱۳۹۶
تحریریه مشهور
نمونه کامل تقاضانامه شرکت با مسئولیت محدود  

نمونه کامل تقاضانامه شرکت با مسئولیت محدود   امضا کنندگان زیر ثبت شرکت را با مشخصات ذیل تقاضا می نمائیم: 1- نام كامل شركت و نوع آن: ................... (با مسئوليت محدود).  2- موضوع شركت: .................... 3- نشانی كامل مركز اصلی: ......................... کد پستی: ........................... نشانی كامل شعبه شركت (در صورت تعيين مدير نام مديران شعبه): ندارد / دارد (با ذکر آدرس و مشخصات). 4- اسامی شركاء يا موسسين: 1. نام و نام خانوادگی: ......................... به شماره ملی: ................. نشانی: ................... کد پستی: ....................... 2. نام و نام خانوادگی: ......................... به شماره ملی: ................. نشانی: ................... کد پستی: ....................... 5- مبدا تشكيل شركت و مدت آن: اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاری ................. 6- مدت فعاليت شركت نامحدود / محدود (با ذکر مدت). 7- سرمايه شركت عب...

نمونه کامل اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود

اسفند ۱۴, ۱۳۹۶
تحریریه مشهور
نمونه کامل اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود

نمونه کامل اساسنامه شركت با مسئوليت محدود بسمه تعالی     ماده 1. نام و نوع شركت: شركت ......................................................... (با مسئوليت محدود) .   ماده 2. موضوع شرکت:   ماده 3. مركز اصلي شركت:  کد پستی:  تبصره: هيئت مديره مي تواند مركز شركت را به هر كجا كه صلاح و مصلحت بداند منتقل و يا شعبی را تأسيس نمايد.   ماده 4. سرمايه شركت ..................... ریال نقدی و مبلغ 0 ریال غير نقدي.   ماده 5. مدت شركت: از تاريخ ثبت بمدت نامحدود / نامحدود از تاریخ .................. لغایت تاریخ .....................   ماده 6. تابعيت شركت: تابعيت شركت   ایرانی    است.  ماده 7. دعوت براي تشكيل مجامع عمومي توسط هر يك از اعضاء هيئت مديره يا مديرعامل و يا احدي از شركاء به وسيله دعوتنامه كتبي از طريق پست سفارشي و يا درج آگهي در يكي از جرايد كثيرالانتشار بعمل خواهد آمد، فاصله بين دعوت تا تشكيل مجمع حداقل ده روز و حداكثر 40 روز خواهد بود.  تبصر...

ثبت شرکت با مسئولیت محدود و بررسی صفر تا ۱۰۰ مراحل، مدارک و هزینه ها

مرداد ۱۴, ۱۳۹۶
تحریریه مشهور
ثبت شرکت با مسئولیت محدود و بررسی صفر تا ۱۰۰ مراحل، مدارک و هزینه ها

ثبت شرکت با مسئولیت محدود   قبل از آنکه اقدام به ثبت شرکت با مسئولیت محدود نمائید، بهتر است تا تعریف آن را بدانید و نیز تا حد زیادی با آن آشنایی داشته باشید، لذا در این مقاله ضمن تعریفی که از شرکت با مسئولیت محدود ارائه نموده ایم، شما را بصورت کامل و دقیق با نحوه ثبت شرکت با مسئولیت محدود و مراحل آن و مدارک مورد نیاز ثبت شرکت مسئولیت محدود و هزینه های ثبتی آشنا نموده ایم تا با مطالعه این مقاله، هیچ نیازی به مطالعه مقاله و متن دیگری نداشته باشید و پاسخ کلیه سوالات خود را همینجا دریافت نمایید.   قبل از هرچیز لازم به ذکر است چنانچه تصمیم به ثبت شرکت با مسئولیت محدود دارید، می توانید ضمن تماس با موسسه حقوقی مشهور، از مشاوره های تخصصی و رایگان کارشناسان مجرب ما بهره مند شوید: 43000430-021   تعریف شرکت با مسئولیت محدود   شرکت با مسئوليت محدود بين دو يا چند نفر برای امور تجاری شکل می گيرد و هريک از شرکاء فقط تا ميزان سرمايه خود در شرکت مسئول تعه...

ثبت شرکت با مسئولیت محدود با کمترین هزینه و زمان

تیر ۲۴, ۱۳۹۶
تحریریه مشهور
ثبت شرکت با مسئولیت محدود با کمترین هزینه و زمان

ثبت شرکت با مسئولیت محدود   شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که با حضور حداقل ۲ نفر تشکیل و با رعایت شرایط دیگر از جمله تعیین سرمایه نقدی و در صورت تمایل سرمایه غیر نقدی، تعیین و تایید نام شرکت، تعیین موضوع فعالیت شرکت و تعیین مواردی همچون سمت اعضاء هیئت مدیره، آدرس شرکت، میزان سهم الشرکه هر کدام از اعضاء، دارنده یا دارندگان امضاء مجاز شرکت، تشکیل مجمع عمومی موسسین و جلسه هیئت مدیره، تصویب اساسنامه، فراهم آوردن مدارکی که در ادامه ذکر خواهد شد و ارسال این مدارک به اداره ثبت شرکت ها و بررسی مدارک و رعایت شرایط قانونی، شرکت توسط اداره ثبت شرکت ها ثبت می شود که پس از آن باید موضوع تشکیل و ثبت شرکت با مسئولیت محدود هم در روزنامه رسمی و هم در روزنامه کثیر الانتشار مربوط به آگهی های شرکت منتشر شود تا رسما و قانونا به اطلاع عموم رسیده باشد.   همچنین لازم به ذکر است برای ثبت شرکت های تجاری از جمله ثبت شرکت با مسئولیت محدود تقاضانامه تنظیم می گردد ن...