ثبت شرکت مشهور تخصصی ترین مرکز ثبتی و حقوقی در ایران

قوانین حاکم بر تاسیس و ثبت شرکت های تعاونی

2017-09-11
محسن شیخ ها
قوانین حاکم بر تاسیس و ثبت شرکت های تعاونی

قوانین و مقررات تاسیس و ثبت شرکت های تعاونی شرکت تعاونی   [caption id="attachment_573" align="aligncenter" width="300"] شرکت تعاونی و قوانین و مقرراتی که باید رعایت کنید[/caption]     شرکت تعاونی   علاوه بر شرکت های موضوع قانون تجارت مصوب 1311 و لایحه اصلاحی قانون تجارت راجع به شرکت های سهامی عام و خاص، عرف شرکت هایی را می شناسد که به استثنا موارد خاصی، از مقررات سنتی حقوق تجارت پیروی و تبعیت نمی کنند. شرکت های دولتی عمده ترین این نوع شرکت ها حساب می شوند که تابع قانون و اساسنامه ی خود می باشند، جز در صورتی که قانون و اساسنامه ی آن ها، در خصوص موضوع خاصی پیش بینی نکرده باشد که تنها در این صورت از لایحه اصلاحی قانون تجارت تبعیت می کنند. همین طور شرکت های مختلف دیگری همچون شرکت های تعاونی نیز وجود دارند که تابع قوانین خاص مربوط به خود هستند   قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری  اسلامی  ایران در سال  1370، قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری  اسلامی ...

ثبت شرکت تعاونی

2017-07-26
محسن شیخ ها
ثبت شرکت تعاونی

شرکت تعاونی و چگونگی ثبت آن تعریف شرکت تعاونی شركت تعاونی شركتی است كه بین اشخاص حقیقی برای فعالیت در امور مربوط به تولید وتوزیع در جهت اهداف مطرح در قانون بخش تعاونی به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی و اعضا از طریق همكاری و تشریك مساعی آنها با رعایت مقررات قانون مزبور تشكیل می شود.   در این تعریف چند مساله مورد توجه قرار گرفته كه مختصرا به آنها اشاره می شود: 1- فقط اشخاص حقیقی می توانند عضو شركت تعاونی شوند. 2- شركت تعاونی صرفا درامور مربوط به تولید و توزیع می تواند فعالیت کند. 3- شركت های تعاونی فقط به منظور رسیدن به اهداف خاصی كه در ماده ١ قانون بخش تعاون آمده ، می توانند تشكیل شده و فعالیت نمایند. 4- طرق فعالیت در شركت تعاونی تولید و توزیع همكاری و تشریك مساعی است و به طریق دیگر نمی تواند فعالیت نماید. 5- رعایت مقررات قانونی بخش تعاون در تشكیل و فعالیت شركت های مذكور الزامی است.   شركت تعاونی شركتی است از اشخاص حقیقی و حقوقی كه به ...

phone برای تماس کلیک کنید ۰۲۱-۴۳۰۰۰۴۳۰