شرکت چه زمانی تشکیل شده و دارای شخصیت حقوقی می شود؟

شهریور ۹, ۱۳۹۶
تحریریه مشهور
شرکت چه زمانی تشکیل شده و دارای شخصیت حقوقی می شود؟

شرکت چه زمانی تشکیل شده و دارای شخصیت حقوقی می شود؟ ثبت شرکت (تاسیس شرکت ) [caption id="attachment_497" align="aligncenter" width="300"] ثبت شرکت و خصوصیات شخصیت حقوقی را بررسی کنیم؟[/caption]     شرکت سهامی از زمانی که  تشکیل می شود دارای شخصیت حقوقی می شود. تحصیل شخصیت حقوقی مستلزم این می باشد که مجمع عمومی موَسس بر اساس مقررات قانونی به صورت صحیح تشکیل شود و در حدود صلاحیت هایی که بر آن اعمال  شده عمل کند. طرز تشکیل مجمع عمومی موَسس و صلاحیت های آن، موضوع این بحث می باشد که در 2 قسمت به بررسی و  مطالعه آن می پردازیم: الف)تشکیل مجمع عمومی موَسس شرکت سهامی دارای سه نوع مجمع عمومی می باشد: مجمع عمومی موَسس،مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده. مجمع عمومی موَسس، همچون هر مجمع عمومی، از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود. به موجب تبصره ی ماده 75 لایحه اصلاحی قانون تجارت: «در مجمع عمومی موَسس کلیه ی موَسسین و پذیره نویسان حق حضور دارند... »...