لطفا منتظر بمانید

ثبت شرکت مشهور تخصصی ترین مرکز ثبتی و حقوقی در ایران

شرکت مختلط غیر سهامی

2017-07-18
محسن شیخ ها

شرکت مختلط غیر سهامی اعضای شرکت برای تشکیل شرکت مختلط غیر سهامی حضور لااقل 2 نفر الزامی ست. شرکت مختلط غیر سهامی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود و بدون انتشار سهام تشکیل می گردد. مسئولیت اعضاء در شرکت مختلط غیر سهامی مسئولیت کلیه قروضی که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت برای شرکت حاصل گردد با شریک یا شرکاء ضامن می باشد ولی مسئولیت شریک یا شرکاء با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیر سهامی فقط تا میزان سرمایه ای است که آنها به شرکت آورده اند یا خواهند آورد. روابط بین شرکاء درشرکت مختلط غیر سهامی تابع شرکت نامه این شرکت می باشد. اگر در اسم شرکت مختلط غیر سهامی اسمی از شریک یا شرکای با مسئولیت محدود برده شود این فرد نامبرده در مقابل طلبکاران شرکت ، شریک ضامن محسوب می شود و شامل همان مسئولیتهای شریک ضامن می گردد. زمانیکه که شرکت مختلط غیر سهامی تشکیل شده باشد و پس از آن شریک یا شرکای با مسئولیت محدود به آن داخل گرد...

phone برای تماس کلیک کنید ۰۲۱-۴۳۰۰۰۴۳۰