لطفا منتظر بمانید

ثبت شرکت مشهور تخصصی ترین مرکز ثبتی و حقوقی در ایران

ثبت شرکت خارجی در ایران و مدارک مورد نیاز آن

2017-09-29
محسن شیخ ها
ثبت شرکت خارجی در ایران و مدارک مورد نیاز آن

ثبت شرکت خارجی در ایران بر اساس ماد 3 قانون ثبت شرکت ها: (هر شرکت خارجی به خاطر اینکه بتواند توسط شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران بپردازد  باید حتما در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده باشد و در اداره ی ثبت اسناد شهر تهران به ثبت رسیده باشد). بنابراین شرکت خارجی هنگامی در ایران قادر است به ثبت برسد که در کشور مرکز اصلی خود به ثبت رسیده و بر اساس قانونَ تشکیل شده باشد. در نتیجه اثبات این موضوع و ارائه ی دلیل در این مورد بعهده ی شرکت تقاضاکننده ی ثبت است. قانون و مقررات ثبت شرکت خارجی با توجه به  ماده ی 4 نظامنامه ی قانون ثبت شرکت ها ، اظهارنامه ی ثبت توسط  شخصی که از طرف شرکت حق امضا در ایران را دارد و یا به وسیله  کسی که از طرف شخص مورد نظر برای این موضوع وکالت دارد تقدیم خواهد شد. اظهارنامه ی ثبت باید به فارسی نوشته شده باشد و دارای نکات زیر  باشد: *- نام کامل شرکت. *- نوع شرکت از سهامی و ضمانتی و مختلط و غی...

phone برای تماس کلیک کنید ۰۲۱-۴۳۰۰۰۴۳۰