بررسی تفصیلی اوصاف و شرایط عقد ضمان

فروردین ۲۷, ۱۳۹۷
تحریریه مشهور
بررسی تفصیلی اوصاف و شرایط عقد ضمان

اوصاف و شرایط عقد ضمان   ضمان در لغت به‌ معنای بر عهده گرفتن و كفیل شدن است و در اصطلاح حقوقی، عبارت است از اینکه شخصی مالی را كه بر ذمّه دیگری است، بر عهده بگیرد یا ملتزم شود که اگر کسی به عهد خود وفا نکرد، از عهده خسارت برآید.   دو طرف عقد ضمان، ضامن و مضمون‌له هستند. مورد ضمانت باید چیزی باشد كه به ذمّه تعلق گیرد و مشروط به مباشرت مدیون یا متعهد نباشد. عقد ضمان بر اساس یك رابطه قبلی كه بین داین و مدیون بوده، بنا می‌شود. با عقد ضمان بر اساس نظریه فقهای شیعه، ذمّه متعهد به ذمّه ضامن منتقل می‌شود.   لازم به ذکر است که ضمان در اصطلاح حقوقی در دو معنای اعم و اخص به‌کار می‌رود.   [caption id="attachment_4231" align="alignnone" width="1280"] ضمانت و شرایط عقد ضمان[/caption] ضمان اخص به چه معناست؟   ضمان به معنای اخص عبارت از تعهد به مال است که در ذمه دیگری قرار دارد. به این ضمان، ضمان عقدی هم می‌گویند. ضمان به معنی اخص همان ضمانی است که قانون...

ضمانت به چه معناست؟

دی ۱۶, ۱۳۹۶
تحریریه مشهور
ضمانت به چه معناست؟

ضمانت به چه معناست؟     تعریف ضمانت: ضمانت قراردادی است که به منظور ایجاد اطمینان برای دائن (طلبکار) با او منعقد می گردد، مبنی براینکه شخصی انجام تعهدات متعهد (مدیون و بدهکار) را در برابر دائن (طلبکار) تقبل نماید.   اصطلاحات عقد ضمان: 1) مضمون عنه: مدیون اصلی که شخص دیگری انجام تعهد او را در برابر طلبکار بر عهده می گیرد. 2) ضامن: شخصی که انجام تعهد مدیون اصلی در برابر طلبکار را برعهده می گیرد و خود را در برابر او متعهد می سازد. 3) مضمون له: شخص طلبکاری است که شخصی به نام ضامن، خود را در برابر او متعهد کرده است. برای انعقاد این عقد، رضایت ضامن و مضمون له کافی است، چرا که به واسطه این عقد، مدیون اصلی (مضمون عنه) چیزی از دست نمی دهد، که رضایت او لازم باشد. ماده 685 قانون مدنی نیز بیان می دارد: در ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست. بنابراین طرفین این قرارداد، ضامن و طلبکار (مضمون له) هستند و اراده مضمون عنه در انعقاد آن دخالت و تاثیری ندارد.   اق...